Sollerö hembygdsförening

Hembygdsgården

Under sommaren är kaffeserveringen öppen
kl. 11:00 – 17:00
De flesta av byggnaderna är också öppna för besökare.

Textilsamlingen

Under sommaren är textilsamlingen öppen må-fre 11-16

Bildspel
Ett ord på ‘Soldmål’

skäll (a)

-är, -ät, -a
skälla
skäll-nida=skälla ned/ut, skällningg= utskällning, skälls- ord
O skällät upå mi=hon förebrådde mig i häftiga ordalag

Läs mer