Sollerö hembygdsförening

Hembygdsgården

Under sommaren är kaffeserveringen öppen fram till 31 juli kl. 11-17 och fr.o.m. 1 aug t.o.m. 14 aug kl. 11-15

De flesta av byggnaderna är också öppna för besökare.

Textilsamlingen

Under sommaren är textilsamlingen öppen må-fre 11-16

Bildspel
Ett ord på ‘Soldmål’

kråkå

-n, =, kratjir (-m, krakum)
krak/stolpe t. hässja
-ol=hål (i marken efter hässjestolpe) -pinn=pinne i hässjestolpe, -ämn =virke till krakstör, -varrpor=varp-ställning som res- tes mot en vägg (liknar hässje- stolpar)

Läs mer