Till läsaren 1974

Tredje gången gillt och tredje årgången av ”Sool-öen”! Vi tycker oss ha funnit vår form, föränderlig visserligen, och Soll-bor och Sollerövänner har funnit oss. Vi fortsätter att föra fram gammalt och nytt,
tungt stoff och lätt, allvar och löje.

Vi rotar i ortnamnens betydelse – som inte är så lätt, som många tror -, vi följer utflyttningen till Lit i Jämtland, vi berättar om bygdehelgon och gamla original, om folkrörelser och klädedräkt och
mycket annat. Och ju mer vi öser ur källorna, desto mer tycks de rinna till.

Vi vill visa, att vår hembygd är en bygd med historia men i levande förvandling, där vi alla har del och bär ansvar. Vi vill ge stoff att fästa rottrådarna i för gamla Soll-bor, som känner nivelleringen hota, och för nya, som ryckts ur sin groningsgrund och här blivit utlämnade till att rotas i ny-gammal jordmån.

”Sool-öen” vill vara vår röst i den brusande kören av växande liv!

Sollerön i maj 1974.
Redaktionen