Lundgården Gesunda

Plats: Gesunda

Lundgården har kvar de ursprungliga byggnaderna med bostadshus som är sammanbyggt med vedbod, lider och loftbod. I nordvästra hörnet av tomten finns ett stolphärbre. Den västra huslängan upptar ladugård, portlider ut mot tillfartsvägen, fjöslada med skulle, och gödselstad som även inrymmer utedass. Östra längan består av stall med skulle, stallslider och lada. Mitt på gårdsplanen finns en brunn, f.n. utan uppfordringsverk.

Läs mer om Lundgården i artikel från Sool-öen 2001