När man på 1600-talet köpte jord på Soll, betalade man bl.a. med

5 spann korn,
3 skedar om 9 lod,
en fyra års gl. kviga,
en tolft liar,
1 spann ärter,
3 fjärdingar mjöl och 1 fjärding korn,
1 lass ängmyrssloge.

Man måste kanske ibland sälja jord för att kunna överleva!

Vet Ni att:
Timmerhus har betraktats som lösegendom vid arvskiften och köp och har ofta flyttats från den ena gården och platsen till den andra.
Numera kan man köpa äkta lösknutar och sätta på sitt hus av bräder, så det ser ut som ett timmerhus. Det tillåter byggnadsnämnden 1980!

Lösning på föregående års rebus:
Hästskojaren Trapp Lasse handlar också med skinn.

Redaktionen