Några spelmän från Sollerö socken

Informationen är hämtad ur häftet: ”Spelmanslåtar upptecknade av Håll Nils Mattson Sollerön”

Låtarna än sammanställda av Sven-Erik Lundwall – spelman, fiol- och nyckelharpebyggare från Alnön – som blivit intresserad av folkmusiken från Sollerön, tack vare kontakter med nutida spelmän där.

Uppgifterna om de tidigare spelmännen har nedtecknats av Margit Andersson, Sollerön. Tacksam beundrare av farbrodern Håll Nils uppteckningsarbete inom skilda områden. Vår förhoppning är att spelmanslåtarna Sollerön ska leva vidare och spelas av många.

1989
Sven Erik Lundwall
Margit Andersson

 

Duvlär Pär

Duvlär Pär

Duvlär Pär Bus Per Andersson, född 1854 i Utanmyra Duvlär-pojkarna försökte sig på det mesta. De brände ...
Håll Nils Mattsson

Håll Nils Mattsson

Håll Nils Mattsson Kulåra 1877-1959 I dagligt tal kallad Ryss Nils. Han var en mångsysslare. Vid sidan av ...
Karls Anders Andersson

Karls Anders Andersson

Karls Anders Andersson Bodarna 1849-1935 Kallades ”Kals-gubben”. Han var – förutom spelman – en mycket ...
Mås Jöns Olsson

Mås Jöns Olsson

Mås Jöns Olsson Bodarna 1879-1953 Måsull Jöns spelade aldrig i några större sällskap utan musicerade mest i ...
Oscar Eriksson

Oscar Eriksson

Oscar Eriksson Mångbro kvarn 1881-1915 Född vid Ensjö kvarn, söder om Gärdsjö by i Rättviks socken. Han ...
Palm Anders Olsson

Palm Anders Olsson

Palm Anders Olsson Utanmyra 1857-1942 Här med sin hustru Böl Margit Olsdotter på söndagsbesök hos Ryss Nils ...
Roligs Per Andersson

Roligs Per Andersson

Roligs Per Andersson Hjulbäck Siljansnäs 1866-1935 Roligs Per var inte från Sollerön, men näst intill. ...
Skräddar Daniel Danielsson

Skräddar Daniel Danielsson

Skräddar Daniel Danielsson Rothagen 1871-1958 Musiken har följt Skräddar Daniel genom livet. Debuten gjorde ...

Låtarna i detta häfte är hämtade från material efter Håll Nils Matssons uppteckningar från Solleröspelmän som han sammanträffat med, i många stycken tidigare okända låtar. Det har ansetts att spelmän från Sollerön stått sig väl i musikutbytet med grannsocknarna, även om de på senare tid fått stå tillbaka för de mera kända utövarna av spelmanstraditionen från Rättvik, Boda, Leksand och Mora. De nämnda socknarnas spelmanslag har nog en tid ansetts som storebrorsspelmän gentemot öns musikanter. Utbyte mellan socknarnas spelmän skedde dock av gammalt under många olika former, t ex stämmor, fester, bröllop men framförallt under otvungna sammankomster spelmän emellan. Spelmän hade ofta karaktären av bohemer, och många av dem kunde lämna den invanda hemmiljön, drivna av den inneboende lusten att utöva sin musik och bege sig till spelmanskamrater för att umgås under historieberättande och spel.

Ett exempel på en Solleröspelman som stod sig gott i konkurrensen med andra socknars spelmän är ”Knipen” från Utanmyra. Han heter Kistnis Anders Nilsson men kallades allmänt för Knipen. Vid första spelmansstämman i Gesunda 1906, som konstnären Anders Zorn var initiativtagare till, var Knipen anmäld och ansågs trots sin ålder (F 1824) ha mycket goda utsikter att vinna pris i konkurrens med Timas Hans från Ore, Höök Olle och Hjort Anders från Rättvik samt Seljesson och Otter från Mora. Knipen var helt inställd på att ge de mera namnkunniga spelmännen en god kamp om priset och hade även lånat fiolen av spelmanskamraten Fräs Mats, eftersom hans instrument ansågs förnämligare och hade en bättre ton. Tyvärr insjuknade Knipen, avled kort därefter och ”stod lik” när spelmansstämman gick av stapeln i Gesunda. Amus Olof från Sollerön var anmäld men lär ha varit för nervös för att kunna göra sig gällande. Några låtar efter Knipen tycks Håll Nils inte ha kunnat uppbringa.

Håll Nils Matsson, själv intresserad fiol- och cellospelman, upptecknade under sin smått fantastiskt verksamma tid många låtar efter Sollerön spelmän, och ett urval av dessa presenteras i detta häfte. Håll Nils spelade tillsammans med de flesta av dem och troligen upptecknade han låtarna i samband därmed, eftersom de andras notkunnighet inte var den bästa. Huruvida låtarna är spelmännens egna eller inlärda vid spelmansträffar är inte helt känt. Sannolikt kan det röra sig om bägge möjligheterna. Många av låtarna kan vara varianter från grannsocknarna eftersom det var brukligt att låtarna lärdes ut vid okonventionella spelmansträffar och sedan spelades i hemsocknarna efter gehör. Givetvis kunde det då bli lokala variationer eftersom de spelades ur minnet. Håll Nils gjorde även inspelningar för landsmålsarkivet i Uppsala (ULMA) tillsammans med bl. a Mås Jöns Olsson i Bodarna.

Håll Nils Matssons arbete med uppteckning av låtar från Sollerön visar klart, att hans synnerligen uppoffrande och intresserade arbete för Solleröns kulturliv omfattade vitt skilda förgreningar av folklivet på ön och kan med rätta betraktas som en kulturgärning för vilken eftervärlden står i stor tacksamhetsskuld.

Helmer Nilsson Ordförande i Sollerö Hembygdsförening