Kulturstigen

Utgångspunkt är Hembygdsgården på Sollerön.

Här på den nordöstra delen av Sollerön finns ett stort antal förhistoriska och historiska lämningar. En del av dessa kan Du uppleva om Du går den 3,2 km långa kulturslingan, varav 2,5 km är handikappvänlig.

På kartan finns slingan och lämningarna markerade. På 15 ställen kommer Du att hitta skyltar som närmare beskriver vad Du ser.

Klicka på bilderna nedan för mer information.

Sollerö hembygdsgård

Sollerö hembygdsgård

Sollerö hembygdsförening Föreningen bildades 1915 och hade till uppgift att samla in gamla föremål. Den föregicks ...
En vandring i historien

En vandring i historien

Här på den nordöstra delen av Sollerön finns ett stort antal förhistoriska och historiska lämningar. En del av ...
Livet på vikingatiden

Livet på vikingatiden

Vikingatiden var en blomstrande epok i Solleröns förhistoria. Det var liv och rörelse på ön. Befolkningen ökade ...
Döden på vikingatiden

Döden på vikingatiden

Många människor var asatroende under vikingatiden. De offrade och blotade till gudar som Oden, Tor och Frej, som ...
Vad gravröset gömde

Vad gravröset gömde

Vid de arkeologiska undersökningarna visade sig gravarna innehålla en förvånande rikedom på järnföremål, rikare än ...
S:t Laurentius kapell

S:t Laurentius kapell

S:t Laurentius kapell är den första kyrkobyggnad man med säkerhet känner till på Sollerön. Kapellet uppfördes i ...
Offerkällan

Offerkällan

Sedan lång tid kallas området häromkring för Lunden eller Lundgärdet, vilket tyder på att denna plats vid källan ...
Dalarnas största vikingatida gravfält

Dalarnas största vikingatida gravfält

På den norra delen av Sollerön finns två stora gravfält från vikingatidens slutskede, ett större vid ...
Karl Lärkas gård

Karl Lärkas gård

Karl Lärka (1892-1981) var en man med särskild begåvning. Han var både fotograf, folklivsforskare och ...
Silvergruvan

Silvergruvan

Framför Dig ser Du det som en gång var Silvergruvan på Sollerön. Här fann man silverglänsande malm som ingav stora ...
En boplats från stenåldern

En boplats från stenåldern

Vid Agnmyren finns tydliga spår efter stenåldersmänniskor. När Solleröborna höll på med torvtäkt 1867 hittade de ...
Båtbyggandet – en gammal tradition

Båtbyggandet – en gammal tradition

Båtbyggeri är ett hantverk som har funnits på Sollerön under många generationer. Hantverket har gått i arv från ...
Praktföremål från vikingatiden

Praktföremål från vikingatiden

Solleröns gravar kännetecknas av ovanligt många välbevarade metallföremål av hög hantverkskvalitet. Framförallt ...
Kulturlandskapet under järnåldern

Kulturlandskapet under järnåldern

Redan på 500-talet, 300 år före vikingatiden, fanns det bönder på Sollerön. De fällde skog och röjde sten som ...
Bengtsarvets by

Bengtsarvets by

Under vikingatiden använde man långa hus med flera olika funktioner. I dessa stolpburna hus, s k långhus, fanns ...

Hembygdsgården

Bengtsarvsvägen 15, 792 90 Sollerön