Koopen

Sollerö Kooperativa Handelsförening eller ”Kopen” som den fått heta började sin verksamhet den 5 april 1916.
Fastigheten köptes av handlanden Elias Lindhé som då upphörde med sin verksamhet.
Föreningens första styrelse, bilden från 1920.
Stående fr v: Flint Per Larsson, Bälter Anders Persson, Mattias Svensson, Anders Holmer och Mårten Anders Eriksson.
Sittande i mitten föreståndaren Bälter Johan Persson omgiven av expediterna Bond Johan Andersson och Anna Duhlbo.
Interiör från butiken 1920. Fr v: Bond Johan Andersson, Anna Duhlbo och Bälter Johan Persson.