Till läsaren

Till läsaren 1973

Vi är glada och tacksamma, att vår första krönika av år 1972 mottogs så välvilligt, att vi nu kan utge en även ...

Till läsaren 1974

Tredje gången gillt och tredje årgången av "Sool-öen"! Vi tycker oss ha funnit vår form, föränderlig visserligen, ...

Till läsaren 1975

Denna den fjärde årgången av "Sool-öen" följer i stort sett samma linjer som de tre föregående. Forntid - nutid - ...

Till läsaren 1976

Sool-0en är färdig för sin femte årgång. På mångas förslag har vi denna gång tänkt att i någon mån samla vårt ...

Till läsaren 1977

Sool-Öen serverar sin sjätte årgång. Bidragen tryter inte, tvärtom tenderar koket denna gång att svämma över sina ...

Till läsaren 1978

De väldige herrar med skri och med dånslå riken och byar omkull;tyst bygga dem bonden och hans son,som så i ...

Till läsaren 1979

Du har i din hand en ny årgång av Sool-Öen, den åttonde. Du frågar dig, om det inte snart är färdigskrivet? Kan ...

Till läsaren 1980

Vi stryker lätt med handen över boningshusets grå timmerväggar och låter pekfingret hjälpa oss att räkna ...

Till läsaren 1981

Släktforskaren har en ganska lätt uppgift, då det gäller att forska i sin släkt i Sollerö församling. Kyrkböckerna ...

Till läsaren 1982

I Sollerö församlings utflyttningsbok under 1880-talet står namn efter namn, familj efter familj med ...

Till läsaren 1983

Foto: Karl Lärka Vägen till fäbodarna När man talar med folk på Sollerön, det må vara unga eller gamla, ...

Till läsaren 1984

Vardagen dominerar vår tillvaro men kryddas understundom av såväl planerade avbrott som oväntade händelser, som ...

Till läsaren 1985

Numera har det folkliga berättandet mist sin betydelse som kontakt mellan människor och som förmedling av ...

Till läsaren 1986

Den femtonde årgången av Sool-Öen presenterar en skiftande skara skribenter från ön, som med varsamhet och kärlek ...

Till läsaren 1987

"Ja, här i det gamla Järnbäraland de bröto åker vid älvens strand och malm ur gruvan bredvid De kände ej ...

Till läsaren 1988

Redaktionskommittén kan härmed presentera ytterligare en årgång av Sool-Öen, öns eget instrument för dokumentation ...

Till läsaren 1989

Sollerö sockenvapen, den blå skölden med det gyllene vikingaskeppet som krönes av den flammande solen, har sedan ...

Till läsaren 1990

Sool-Öen, Solleröns egen bygdekrönika, finns nu tillgänglig i ytterligare en utgåva, den nittonde i ordningen. ...

Till läsaren 1991

Sool-Öen är en vital tjugoåring som jubilerar detta år. Den första årgången utkom 1972, och Sool-Öen har under sin ...

Till läsaren 1992

"Ett ord som en människa fäster sig vid kan verka i oberäknelig tid ... " Alf Henriksson Sool-Öen har gått in i ...

Till läsaren 1993

"Att våga är att förlora fotfästet en stund att inte våga är att förlora sig själv" Denna sentens av Sören ...

Till läsaren 1994

Någon har sagt att tankarna lättare formas när man befinner sig på ett berg. Man tänker bättre från en upphöjd ...

Till läsaren 1995

Till SOOL-ÖENs redaktion riktas ibland förundrade spörsmål om det rika flöde av engagerade och roande uppsatser ...

Till läsaren 1996

Ett litet jubileum kan ibland kännas som ett stort. Ett sådant tillfälle infaller detta år när Solleröns egen ...

Till läsaren 1997

Sollerö Hembygdsbok SOOL-ÖEN inleder med tillförsikt sitt andra kvartsekel med en ny utgåva. Skriften är som ...

Till läsaren 1998

Under senare delen av 1930-talet var en grupp folklivsforskare från Nordiska Museet verksamma på Sollerön. De ...

Till läsaren 1999

Under några år av hembygdsboken SOOL-ÖENs existens fanns innehållet samlat under ett tema. Denna uppbyggnad av ...

Till läsaren 2000

Den 29:e årgången av SOOL-ÖEN kan nu presenteras för gamla och nya läsare. Flera omständigheter kan noteras som ...

Till läsaren 2001

Vår hembygdsbok Sool-Öen står åter inför ett jubileum. Årets upplaga är den 30:e som kommit ut. "Framtiden spirar ...

Till läsaren 2002

För omkring 80 år sedan gavs det ut en skrift på Sollerön som kallades Budkavlen Det var huvudsakligen Karl ...

Till läsaren 2003

Solleröns centrum vid kyrkbacken (Båkkan) har fått en ny och tilltalande profil när nya sockenhuset SOLD! står ...