Till läsaren

Till läsaren 1973

Vi är glada och tacksamma, att vår första krönika av år 1972 mottogs så välvilligt, att vi nu kan utge en även ...

Till läsaren 1974

Tredje gången gillt och tredje årgången av "Sool-öen"! Vi tycker oss ha funnit vår form, föränderlig visserligen, ...

Till läsaren 1975

Denna den fjärde årgången av "Sool-öen" följer i stort sett samma linjer som de tre föregående. Forntid - nutid - ...

Till läsaren 1976

Sool-0en är färdig för sin femte årgång. På mångas förslag har vi denna gång tänkt att i någon mån samla vårt ...

Till läsaren 1977

Sool-Öen serverar sin sjätte årgång. Bidragen tryter inte, tvärtom tenderar koket denna gång att svämma över sina ...

Till läsaren 1978

De väldige herrar med skri och med dånslå riken och byar omkull;tyst bygga dem bonden och hans son,som så i ...

Till läsaren 1979

Du har i din hand en ny årgång av Sool-Öen, den åttonde. Du frågar dig, om det inte snart är färdigskrivet? Kan ...

Till läsaren 1980

Vi stryker lätt med handen över boningshusets grå timmerväggar och låter pekfingret hjälpa oss att räkna ...

Till läsaren 1981

Släktforskaren har en ganska lätt uppgift, då det gäller att forska i sin släkt i Sollerö församling. Kyrkböckerna ...

Till läsaren 1982

I Sollerö församlings utflyttningsbok under 1880-talet står namn efter namn, familj efter familj med ...