Soldmålsberättelser

Ä så morfar åldär int tålum

Ä så morfar åldär int tålum

I minns full, ur glad du vårt,då i köjtät ättär di å gnog,- les fö mi morfar,då glisät du litä,-- å sågåit så ...
Ä va då ä

Ä va då ä

Rull Joan tjöret postn jåtå Soldi förr. Ann add jänn litn lastbil. Men va ä fint förä kund ann ta ästn å slidån å ...
Ä va upå do tidi då ä fanns bljog krippär

Ä va upå do tidi då ä fanns bljog krippär

Ibland sulld mann båtå äls-å nån, men så fort vir addum kemi inåni döri båti nånn gard,då drog i fadä i stjorto ...
Ålldär, ålldär vänd i kvinnfok

Ålldär, ålldär vänd i kvinnfok

Alla dessa kvinnor! 1995 på våren fick jag i mina ' händer de listor på solleröord som soldmålslajä arbetat med ...
Ålpåsgardn

Ålpåsgardn

Ålpås-Anna och jag ute på gården på 1940-talet I Sool-Öen 1989 finns trenne artiklar om min första resa till ...
Älvo Alva

Älvo Alva

Ä va jänn gångg ä va je rasnd gäv liti älva så jättät Alva. O va je älv-kull minn långgt, lufftåt, litä vågåt år, ...
Då ä krånglät til si ordentli fö granasmor

Då ä krånglät til si ordentli fö granasmor

Först skum vir täntjätter ur ä kund sjååut ini jenä bondstugu i byrjan åv 20-tali å någä år framyvyr, inå däm add ...
Då Måsull Jons suld slå åder å fasäjnum

Då Måsull Jons suld slå åder å fasäjnum

Do tilställnindji trodd I då att ä suld slut minn jänn förskrättjäls ryktyt ... mään, ä djick ju bätter äld I ...
Då mon byrjär å rekän ättär i säjnä anakk

Då mon byrjär å rekän ättär i säjnä anakk

- Ur e ä mona, son du brukär rekän tidi, son släkså ir gamblor reknir, då int i ärär att ir reknir ättär månadum å ...
Då vir sömätum iop sväinan

Då vir sömätum iop sväinan

Ä va jän oost, i å Karl å Axel va bar nå ungg pöjkär milå 14 å 20 år. Vir vaum i skoim å äggum. Då vild int ä si ...
Dikti frå morfar

Dikti frå morfar

Män morfar, ä va Lars Håll ä, (Åll Las). An va bäst morfarn man kund finatt. I tänkt i suld skriv nå um an, å ä ...
Fösst arbetä ätt skåjlan

Fösst arbetä ätt skåjlan

Ur i fikk mätt fösst arbet? Ä va sä i add sluta skåjlam. I fikk byrj-å upi afärim a morbror männ - lndes Gunnar - ...
Fösst soldmålskussär

Fösst soldmålskussär

Kuss i soldmål - sa ä va nödit ä, ä? So tykkt systär mäj, så a bott "bårrt" i snart fämti år, änd sä o vårrt stur, ...
Fösst stiji

Fösst stiji

Då däm add släj je! »Svartn«, add däm ve upi Gas (Garsås) frå äkkti min däm så add vurti dömdär. Så um däm så ärd ...
Fyrtiond Kulårnappä

Fyrtiond Kulårnappä

Ryss Gustav förberedär nappä. Foto: Margit Andersson Ä va 1979, å Dan, pöjtjän Lina Bosse, så va full runt 14 ...
Gäslkalln

Gäslkalln

Moontälet umfö miur ä add veå ur ä kund bii tidum så a feifäbudum Gäslkallni åll yngst årumfick jesumen vaint ...
I jättär pöjk

I jättär pöjk

Ä byrd-å bi lådin, å väjjän sunå fjosi add vurti berån. Stig å i vaum da å läkätum, släkså vir djärdum vänn dag. ...
Jänn nyårsafton i slutä åv aditoundratalä

Jänn nyårsafton i slutä åv aditoundratalä

Mormor mäj, »Rullugårds-Ann« kållät däm on mytji åv, men um ä kam nå brev äld nå a ännä så stodd ä Erik Olof ...
Je knäppa

Je knäppa

Knåkålasbåkk. Foto: Ola Måspers Att färdas söderut från Ryssa efter länsväg 938 mot Gesunda innebär bland annat ...
Kisti – Sumårn

Kisti – Sumårn

Illustration: Katarina Sakrisson Fast mäinä rötär ålld mi stadut fast i båkkan så kann i sjå långt När jag ...
Kvännbullär

Kvännbullär

Kvännbullär - nyttåt å gått. Foto: Carin Wass. (30 bullär, undjifär)4 dl kvännmjöl*6 dl vatn Kok upp vatnä å ...
Litä umm kruppän

Litä umm kruppän

Teckning: Margit Andersson Ä finns mytji upå jänn krupp, bå inåni å utåni åjdn. Umm i ädd ve dukktär, ädd i ju ...
Litä väjtä

Litä väjtä

Arbet å släjti skoim å min jorditrångt e ä ata bordilitä veling, päron å såltskrapa telnär yvyrålltå int nå ...
Liten språk-(sång-)övning

Liten språk-(sång-)övning

SOLLERÖMÅL- ETT VOKALSPRÅKVår dialekt - sollerömålet - har oanade möjligheter till överraskningar. Förutom alla ...
Lyngt utå sjom

Lyngt utå sjom

Teckning av Berit Nilsson (Erlandsson) Lyngtutå sjomnårdåvedrä vöjler siåttåni GesundbjerNå tunn slitur tä ...
Minnen

Minnen

Foto: Torbjörn Nääs Burmaväjjän, fornisländsk å je filmgrop å läsk Bängsarvi bor i i, männ då i va litn ...
Monas gäslkallskonär

Monas gäslkallskonär

Foto: Rune Håll A kund va ryktyt roli tä sto lagum långt frå å ärå, då mon å Svän-Ann råktes å byrdå minnå ...
Några bibeltexter på soldmål

Några bibeltexter på soldmål

I en liten tidningsnotis ser jag att bibeln ska översättas till lulesamiska i ett projekt som påbörjades 1996 av ...
När Ryss Kari fick ersätta barnmorskan

När Ryss Kari fick ersätta barnmorskan

En episod ur farmors rika minnesalbum, med berättar- "klåda", jämförelser, kommentarer om då och nu. Hennes ...
Om att uthärda

Om att uthärda

Vi med vår utvecklade sjuk- och socialvård kan knappast föreställa oss, vad man för bara någon mansålder sedan ...
Senäst sumårn i Råbjer

Senäst sumårn i Råbjer

A va Rull Maria, Rull Kari å Bond Maria. Dem add buföra genum Flenär, å dem add ve so glaciär fö dem sul få båt å ...
Skrifftreso

Skrifftreso

Ä va jänn sunndasfyrmidag upå ättärvitträn 1942, i va 6 år. Mon älld-å bestyrät uti kamarim. 0 makät fadas ...
Soldmål – Lådigsläk

Soldmål – Lådigsläk

Då i va litn add i jänn läkkamrat så jättät Stig. Vir vaum läjk gammblär, å vir boddum brevi verodrär. Jämmt vaum ...
Stig å i

Stig å i

Ä va jänn sunndas-fyrmidag, sumåm 1941. I va fämm år, sulld bi säkks a joln. Soli sken då i vaknät, å inggän va ...
Tä go i skåjlam förr

Tä go i skåjlam förr

Tä go i skåjlam förr va int nå läjk såm ä e nu fö tidn. Fö män del så byrd i å i småskåjlam i mittn åv tjugutalä. ...
Tä slåss min måisum

Tä slåss min måisum

Ä så i jän sa berätt ä ändät fö nå yvyr trätti år sä.Ä va so att vir addum fändji litä åggningg väst-å skojim, i å ...
Um rådn å trulldom å släjkt

Um rådn å trulldom å släjkt

Um an byrjärå minnåsi släjkt däm pratät um rådn å trulldom, släjkä så va gamblär då i va ungg, så kannint an ana ...
Ur ä va förr

Ur ä va förr

Anna-Britta. Foto: Rune Svensson Då i add tannvärk Då i va litn add i tannvärk kringt. Men mamma brukät ta ...
Ur vir djärdum grynkårrv

Ur vir djärdum grynkårrv

I brukär go ina fasstär å sitt näst ännä å språk jänn fläkk inmylå. Mångg gångg bi ä tä språk umm vännd dämm åt ...
Utåmin Koopen

Utåmin Koopen

0 add ve båti budiå tjöpa nå a Mo säjå väska add o upå tjokanå ä va mars, å soli sken. 0 skrattetmin väjt ...
Väjs frå Utåmör

Väjs frå Utåmör

Visa från Utanmyra - O tysta ensamhet/ trad. Jesumänminn tjynär å takkorvästi skoimtä buför um sumårn Ä e ...
Vatulysor

Vatulysor

Soli drar nid rägnäMolni säntj si, ypän si, del min siRägndrupå djärå ringgär i vatni,runder å glitränd, je matt ...
Vir djärum smör

Vir djärum smör

I a gart någä kort upå ur ä djikk til å djärå smör förr i värdn, vir amm afft tjynär i gardim ännd däst nu, å nu ...