Lyngt utå sjom

Teckning av Berit Nilsson (Erlandsson)

Lyngt
utå sjom
nårdåvedrä vöjler si
åttåni Gesundbjer
Nå tunn slitur tä moln
dra åv bårtyvyr omär
djäråloser
mäss immeln späjäler si
mot skoim
da gambeltåller
sto kvär å ärå
ini si sjover
ätter nå eko frå tider
då ä täsket åv årum
å tjyner rjot
Ä låt såmä vånn
nånn ädd blesi i
långt bårt

Ä viskler litä
i båskum
å grasä golner sakta
Ä påller tyyst
åv vågum
så nys föddes
dan uti vatni
å så fljot a landi
mot fögängelsn
Stener
låjt säjnä tung åvud
mot fjeru
å funnder
upå nå yrgåmålt
Å nå undli tecken
så inggen föstår
sto skrivader
nidå sjobåttnim

H.N.