Vir djärum smör

I a gart någä kort upå ur ä djikk til å djärå smör förr i värdn, vir amm afft tjynär i gardim ännd däst nu, å nu då i sa slut, så då passät i mi å djärå någä kort å sä skrivär i litä umm ur ä djikk til.

I anndmjok je tjyr i visst va duktin tä sto kvär.
Sä ällär i ä genum mjoksyln uti je kruka.
Separatorn e framflukkadn å iopsätt å nu ällär i uti mjotji.

Nu drar i separatorn så flätär få kumå uti je kåpårkruk, så a vurti brukadn tä mjok uti så långt ättbakär i tidn i minns, isu kruko add måsträr mäinä å mok uti då dämm add tjynär uti fjosi ernå gardim. Skummamjok kumm ä uti odär kruko brevi.

Nu su flätär sto någä dågå fö tä tjåkkn ättär.

I a funn att tjinnotjän, lagt iblät ann å nu ällär i uti flätär uti tjinnotjän.

Nu byrjär i å tjinn, nu sa i fräst å få nidi luft nidi otjän minn mållo så ä bi rätt ljodrä i ann. Nu tjinnär i dässt flätär byrjå grisslas, då få i ta ä vakkärt så innt ä skvätt so mytjy då tjynnstjyrä släppär frå smörä. Tjynnstjyrä gor ä tä djärå je god kaku åv, älld o bar drikk ä.

Tjinna a i nu gart i kanstji ti minutär å ä a vurti smör a mi.
Smörä sa tvättas i kåldvatn tre älld fyr gångg inå ä e så rent frå tjynnstjyr så ä gor tä sålt ä.
Son mytjy smör vårrt ä isn gåndjän.
Nu a i funn att jänn bröbit å strutji å litä smör å nu kann i småkå.

Smör å våsst djärd dämm umm sumårär då dämm va i fäbudum vässt å skojim, upå so vis kunnd dämm ta redå mjotji, å vårrt smörä bra sälta så stodd ä si ländj. Våsstn kokät dämm å ann kunnd få ligg i fler månadär inå dämm åt åv ann. ”Gambälvåsst” kållät dämm våsstn då ann nästan kunnd go sjov då ann kamm upå bordä.

Ullas Arne Andersson