Utåmin Koopen

0 add ve båti budi
å tjöpa nå a Mo säj
å väska add o upå tjokan
å ä va mars, å soli sken.

0 skrattet
min väjt tänner
å grön ogor
å jätt litä rott nev.

I skrattet i o,
Fö ä va jän släjken dag.
”I fiär full di emat?”
säjd i.

Å så bar ä åv sudyvir
fö Mas Lisa å Präst Kisti.

PRÄSTKISTI