Vatulysor

Soli drar nid rägnä
Molni säntj si, ypän si, del min si
Rägndrupå djärå ringgär i vatni,
runder å glitränd, je matt åv sol å rägn
så vindn tar tag i å skäkär um

Vindär strjok yvyr vatnä, djärå väir
Värt leed åll väir,
vindumas läk min vatni, så åldär slutär?

Frå jän båt utå sjon rull vågor in,
litt barä, mjokt, form um si
so ä a gart i evärli tid,
evietsrörelser, evietsvatn.

Vir gånggum nämmär båtåjsi
Ä rägnär mer nu, martji såjg upp vatnä
Tröjdi så vagg si ättär vindim,
lufti åv sjo å tröjd å gras
Jänn fugel fljog tvert-yvyr väjtji,
dupper si, skrätjär – å sä bi ä tyyst attä
Sumårn lämnär säjnä täckän
fö minnä så kan let si långt attär
å ållt kum ättbakär, å ållt ärär ijop

Män soli brjot fram, lysär upp vatnä
å molni gäm si åttåni bjeri:
vatulysor, sumårljos!

Utåmör juli 1984
Bus Gunnel