Liten språk-(sång-)övning

SOLLERÖMÅL- ETT VOKALSPRÅK
Vår dialekt – sollerömålet – har oanade möjligheter till överraskningar. Förutom alla genuina ord och talesätt som svårligen kan översättastill adekvat betydelse.kan man man med enbart vokaler skriva en sångtext. Dett exempel på melodin Sentimental Journey av den tidigare kände orkesterledaren Les Brown m.fl handlar i fri tolkning om en resa till en flicka som har ”det”.