Väjs frå Utåmör

Visa från Utanmyra – O tysta ensamhet/ trad.

Jesumän
minn tjynär å takkor
västi skoim
tä buför um sumårn

Ä e tyyst
Ini räjsi å mörum
Ä e bar någu tjyr
så rjot

Nu äräs nå västi bjeri
ä kan va vardjän äld bjönnän
Blås i vånnä
å kul så ä skväll
rädd åv däm
ävin krytur i fjosä

Jesumän
långgt frå fadä å mona
vårå sjov
å stjötum ållt djärå

Var finns jopi
um nå suld go gal i
les katjesn
å tro upå Ärran.

—0—
Mas Helmer

Ett flertal varianter förekommer. Här ges ett exempel, Ad libitum = djär so du vill.