Dikti frå morfar

Män morfar, ä va Lars Håll ä, (Åll Las). An va bäst morfarn man kund finatt.

I tänkt i suld skriv nå um an, å ä va sä i fundera bä länj å vel så i kam upå, att då i va älvo-tolv år gåmål, (i bodd i Borlänge då) så add i fänji je poesibok, i tror ä va åv fade. Je poesibok ä e je bok da odror få skriv poesi å släjkt i. I djikk båtå åll kompisär å fräget um däm villd skriv nå a rni, å ä villd däm föståss djärå. Fö i skrivät ju i dämmas poesibökär.

Je jågd då vir foum emat a Soldn tog i botji minn mi. I gav mormor on å undrät um o villd skriv nå. 0 slo upp mittn åv botji å skrivät: – ”Mitt i boken skriver token”. Mäijn båd morbrödrär Åll Arne å Åll Rune djetät int skriv nå alls så i djick båta morfar. An villd föståss skriva. – ” Jaa, let an, ä kan i full”. Ä va so att morfar säijd nästan ållder nej a våss barnbarn, vir fikkum nästan åländåv släkså vir villdum.

Morfar tog poesibotji å djikk ini kamarn å sätt si ata skrivmasin . Å da såt an rasnd länjä. I väntät å väntät å kund int ta mi fö min nåntingg i fall an snart sulld vårå färdån. men då i tykkt i add vänta så länj i duvdä va morfar färdån. Ä va tur i add tolmod tä vänta, fö ä vårt finäst dikti i vet. Mäj dikt frå morfar fikk bäst plassn i mäjnä poesibok.

Erica och morfar. Kyrkbåtsbyggare Lars Håll

På beställningg åv Erika

Um lådin

Um lådin då soli byrjärå skäjna
å unggär vänn dag bar väjna,
i vill draåv mi klädi å skonär å sukkor,
nu e ä fö fint tä va inn å läk min dukkor.

I vill åut å puls uti nå vatn så rinn,
å int bar go min nå anskär åv stjinn.
I vill flukk nå bljomär bå blåär å golär,
mäss i gor min snåd skällan å årlåuvän solär.

Då bi du full snorsjok å skållan bi tungg,
so gor ä nug då an e bå envis å ungg.
Ä e bäst tä djärå so gamblor a gart,
lattbli draåv si fö mytji däst lådin kum min fart.

Ostn ska frjosas – å lådin svättas in,
då bi ä nug bå began, ost, vittär, lådig
å sumår så ä e nå minn.

Erica Håll

Reds. anmärkning:

Erica är ett fint exempel på ungdom som hjälper till att föra dialekten vidare. Hon föddes i Småland 1969 och bodde senare i Borlänge. Först i tonåren då familjen flyttade till morfars by på Sollerön började hon tala Sollerömålet. Numera bor Erica i Dala Järna, och får beröm av äldre grannar för sin utmärkta Järnadialekt.