Stjikkninggär

Foto (beskuret): Jan-Erik Tomth

Då man bor långt bårt å a gart ä i mång år, då bi man glad då ä kum je stjikkningg min nå emifrå Soldn. Stjikkninggär kun vårå åv mång uläjk sårtär å sturlekär. Däm kun vårå tungär å sturär äld småär å littär. Ä va int så noga ur däm sjå åjt å vegå, ä e ä så e ini paketä, kuppan äld kuvärä så e viktigäst åv ållt. Ibland a doda stjikknindji kemi min nån så känns att nån så känns att nån å e släkt min nån så man känns att å upå väjjän til äld frå Soldi fändji uppdrajä tä åk inum mi å lämn je stjikkningg emifrå. Äld så a i kunna stjikka nå jänifrå emat a däm i a upå Soldn.

Tä stjikk nå upå eta visä e branug bättär å säkrär älld tä stjikk ä min postn så int e såm an a veri förr, då man känd si säker upå att ä man stjikkät värkligän kam fram däjt ä sulldä.

I stjikkät nå min postn då i bodd i Skåne, i Helsingborg, upp a systär mäj så då bodd i Borlänge, å ä tog långt tid inå ä kam fram. Vir kundum leså upå stämplär däm ad tryttja upå paketä att ä ad ve yvir sjon a grannlandä Danmark någu vända inå däm kund stjikk ä a Dalär å Borlänge. Tre vikur va o stjikknindji på veg!

Nej då e ä då bättär tä djärå släjkså däm djärd förr i värdi, stjikk min nån så a väjjän föbi dån man vill stjikk nå bota. Ä e roli då ä kum nån så a je stjikkningg min si bota, då bi ä både jän presänt å kanstji nån ny bekantskap o! I a fändji mång sakär stjikkadär nida mi, såm våst frå Hansjö mejeri, skonär, tvåändsstikka våttär, tavlor, Tollakeramik, blåber, lindjber, mörber, mysismör, nytjilär, vässel, tjåkkbullär, tunnbröd å läfsor, Gustavskårv, sjoklad, bökrär å bildär, Sool-Öen. Ja du si att ä e mång uläjk sakär man kan stjikka! Ållt a kemi fram å jän träjvlin stund a ä vurti o.

Fasträr a berätta fö mi att eta min stjikkninggär va vanli då däm va upi fäbudär å ä djikk nån stjuss däjn å emat, då kund ä vårå ättärlängta stjikkninggär a båd ålldi.

Ä e int dumt tä ålld litä kåll upå um nån känns att nån så känns att nån så a nån släktingg så känns att nån så kan åk inum å lämn je stjikkningg bota nån man vill stjikk nå bota. Ä e upå ä visä man kan byddj si jätt bra kontaktnet vånd-i-var man e i värdi. Samstjikkningg å samåkningg sum vir vårå räddär um !

Ållpär Lehna Eriksson


Vässl, hemvävt överkast, som finns i Sollerö hembygdsförenings textilsamling.
Foto: sollero-hembygd.se/textilsamlingen