Ullas Arne Andersson

Att fara bort och arbeta, i familj i Stockholm

Att fara bort och arbeta, i familj i Stockholm

Vintern 1928 då långbanken höjdes var Ullas Maria och system Anna tillsammans med sin fader Flint Lars som körde ...
Bageriet i Gruddbo

Bageriet i Gruddbo

Axel Napoleon Ström och hustrun Maria f. Myrman Foto: Håll Nils Mattsson Det har bakats sedan lång tid ...
Blåklockor

Blåklockor

Det finns ett antal olika blåklockor i markerna här i bygden, de flesta på ön och i byarna närmast Siljan på ...
Faster Karin berättar (Trombu Karin)

Faster Karin berättar (Trombu Karin)

Hur många gånger under åren jag gått till Karin, går nog inte att räkna. De är oräkneliga. Hon berättade ofta om ...
Flussmjölsstrotter (lummer)

Flussmjölsstrotter (lummer)

Lummer heter de växterna på svenska, "flussmjölsstråttär" på soldmål. Lum­merväxterna hade sin storhetstid för ca ...
Gamla och nya växter

Gamla och nya växter

Mjölumbtuppor. Foto: Ullas Arne Andersson Många växter, som gick att finna för omkring etthundra år sedan, kan ...
Glimtar och väder 2007

Glimtar och väder 2007

Januari I Sollerö sockenförening och Lisa Boströms regi startades den 18 januari Stickcafé på Soldi Café. En ...
Glimtar och väder från 2008

Glimtar och väder från 2008

Januari Ärtsoppans vänner inledde året med traditionsenlig Torsdagssoppa i Gesunda Bystuga den 24 ...
Gräs

Gräs

Ängskavle. Foto: Ullas Arne Andersson Vitgröe Vitgröe (Poa annua) växer i hela landet i gräsmattorna vid hus ...
Gruddbo nya tröskverksförening

Gruddbo nya tröskverksförening

Andelsbevis År 1928 samlades ett trettiotal jordbrukare för att ta reda på hur stort intresset var att komma ...
Gruddbovägar

Gruddbovägar

Karta: Margit Andersson Gruddbovägar, äldre och nya namn Sollerö gamla sockens vägnamn har diskuterats en ...
Handlaren Lars Trapp

Handlaren Lars Trapp

Lars 60 år Lars Trapp, eller Svarvkitt Lars som han hette i dagligt tal, föddes praktiskt taget med handeln i ...
Jenbersdrikka

Jenbersdrikka

Jenbersdrikka, ä e nå drikka så dämm djärd i dämm tidär så a feri. Tidär då innt ä fanns pänggär tä andl fö, å då ...
Klimp å päron

Klimp å päron

Nån gångg vänn månad bium vir budigär tä kumå båta fastär fö tä jätå klimp å päron, i å någä til. Klimp å päron, ä ...
Kristidskaku

Kristidskaku

Kristidskaku ä e je kaku dämm a bruka båkå fö ländj sä. Fasstär mäj fikk resäftä åv je gåmål kelingg i byrjan åv ...
Mångbergs majstångsförening

Mångbergs majstångsförening

Vägskälet i fäboden, en vanlig mötesplats. Här restes den första stången i935. i ett Mångberg med gärdesgårdar, ...
Mina år i redaktionen för Sool-Öen

Mina år i redaktionen för Sool-Öen

Ullas Arne Andersson. Foto: Torbjörn Nääs De åren började strax före jul 1993. Det var på julmarknaden som då ...
Mjokgröt

Mjokgröt

Fasster jät mjokgröt Mjokgröt ä e jänn maträtt så va vanlin förr i tidn, då ä va kalas åv nå slag. Ännd inå ...
Mjoksull

Mjoksull

Den uppmärksamme har säkert noterat att en av Solleröns paradrätter har utsatts för angrepp från olika håll. ...
Morgonblommor

Morgonblommor

Det finns många blommor som är riktigt morgonpigga, de blommar redan vid 6-7 tiden på morgonen. Vi är nog många ...
Några nya växter 2000

Några nya växter 2000

Jag hittade våren 2000 några växter som gjorde mig en aning förvånad. Den första en vitsippa (Anemone nemorosa ) ...
Notdragning på Sollerön

Notdragning på Sollerön

I den gamla Gruddboboken tryckt 1938 kan man läsa följande om notdragningen här på Sollerön: År 1861 utfärdade ...
Nya växter 2004

Nya växter 2004

Växter nya för trakten hittas nästan varje år i markerna. Så också den sommar som var. En bra lokal att leta efter ...
Nya växter i Sollerö flora

Nya växter i Sollerö flora

Flera nya växter har kommit till oss. Om de har funnits här länge och inte upptäckts tidigare är svårt att säga. ...
Nya växter i Solleröns flora

Nya växter i Solleröns flora

Flera nya växter har de senaste åren hittats, de flesta i området från kapelltomten i Bengtsarvet och norrut. ...
Potatis

Potatis

Potatisens historia är mycket lång, så länge sen som för 7000 år sedan odlades potatis uppe i Anderna i ...
Resar Erik Andersson

Resar Erik Andersson

"Masnis Erik". Resar Erik Andersson Masnis Erik kallades han i dagligt tal och var född i den västra och nyaste ...
Skadeinsekter i äppelträd 2005

Skadeinsekter i äppelträd 2005

I somras drabbades en hel del äppelträd här på ön av en ohyra. En spinnmal, en liten fjäril, gjorde "bon" i ...
Skogsfru

Skogsfru

Ny växt i Solleröns flora. (Epipógium aphýllum) Skogsfru är en sällsynt orkidé. Den har ett mycket säreget ...
Skogsvandring med kamera

Skogsvandring med kamera

En söndag i början av juni tar jag bilen och åker till 'Mångberg för att gå i skogen och koppla av ett tag. ...
Skyddsvärda och nya arter år 2001

Skyddsvärda och nya arter år 2001

Det finns ett antal skyddsvärda växter i socknen, några finns bland ormbunkarna. I familjen Låsbräkenväxter ...
Slogan

Slogan

Foto: Håll Nils Mattsson. Bilden beskuren. Många gånger har jag passerat platsen som kallades »Slogan«, så även ...
Smörblommor

Smörblommor

Vanlig smörblomma (Ranunculus acris) Foto: Ullas Arne Andersson Det finns ett flertal olika arter av ...
Sollerö Fruktodlarförening

Sollerö Fruktodlarförening

En kort historik till att börja med. Den ursprungliga föreningen bildades på 1920-talet och kallades då Sollerö ...
Solleröäpplet

Solleröäpplet

Solleröäpplet. Foto: Ullas Arne Andersson Att det finns en äppelsort som heter Soldäpple kom till vår kännedom ...
Sötvåsst å mysuklabbär

Sötvåsst å mysuklabbär

Sötvåsstn kokär man åv mjok så e tjikkvarm. Ägor tä kok åv mjok så a veeri kållt o, männ ä bi int läjk bra, tyttj ...
Svarvkitt Anders

Svarvkitt Anders

Anders i ungdomens år, här i militär­kläder under rekryten som han gjorde på Gotland Många säregna människor ...
Svedjebruk i forna tider

Svedjebruk i forna tider

Svedjebruket i skog och fäbodar på Solleröns fastland var vanligast på 1700- 1800-talen. Det förekom ända till ...
Tä djärå blodbull

Tä djärå blodbull

Då dämm slattät i gardum förr i tidn,så vårt ä tä ta redå ållt så djikk tä bruk tä jätå älld a nå ana. So djärd ...
Tromben

Tromben

Någon gång i början av 1760-talet kom Krång Erik Jönsson med sin hustru flyttande från Rothagen och bosatte sig i ...
Ur vir djärdum grynkårrv

Ur vir djärdum grynkårrv

I brukär go ina fasstär å sitt näst ännä å språk jänn fläkk inmylå. Mångg gångg bi ä tä språk umm vännd dämm åt ...
Väder 2009

Väder 2009

Januari började snöigt och kallt ca 20 cm snö på marken och ända ner mot -25 grader i första veckan. Därefter kom ...
Väder 2015

Väder 2015

Foto: Torbjörn Nääs Januari Året började med nästan barmark. Bara ett tunt snölager fanns. På nyårsdagen var ...
Väder 2019

Väder 2019

Foto: Torbjörn Nääs JANUARI. Året började med ett snödjup på c:a 45 cm och kraftig nordvästlig vind, men ändå ...
Väder från 2012

Väder från 2012

Januari. Året började med barmark. Det varade dock inte så länge för redan på förmiddagen 1 januari började det ...
Vädret 2010

Vädret 2010

Januari. Året började väldigt kallt, -30 grader flera nätter under första halvan av månaden. På marken låg ca 20 ...
Vädret 2011

Vädret 2011

Januari. Året började med 30 cm snö på marken de tio första dagarna och avslutades med ett yrväder som plattade ut ...
Vädret 2013

Vädret 2013

Januari började med ca 15 cm snö på marken. Inledningsvis inte så kallt men mot slutet av månaden klart väder med ...
Vädret 2014

Vädret 2014

Januari Året och vädret började milt och mulet alla dagar, det t.o.m. regnade första veckan. Det ska ju vara ...
Vädret 2016

Vädret 2016

Foto: Torbjörn Nääs Januari På nyårsdagen kom lite snö, i alla fall blev det vitt på marken, något som vi ...
Vädret 2017

Vädret 2017

Foto: Torbjörn Nääs Den 23 januari rapporterade väderleksrapporten att det snöat i Saharaöknen. Den 31 ...
Vädret 2018

Vädret 2018

Sommaren 2018. Foto: Torbjörn Nääs Januari. På nyårsdagen hade vi c:a 40 cm snö på marken, minusgrader och ...
Vädret 2020

Vädret 2020

Södra Bodarna Sollerön. Foto: Torbjörn Nääs Januari bjöd på kraftigt blåsväder och höga temperaturer. Till och ...
Växter

Växter

Foto: Torbjörn Nääs Här följer några växter att lära känna under sommaren som kommer. Vissa är ovanliga, några ...
Växter

Växter

Knölklocka. Foto: Ullas Arne Andersson Här presenteras några växter att leta efter i sommar. Några av dem har ...
Växter

Växter

Vitklöver Att det finns klöverväxter i våra trakter känner de flesta till, men att det växer minst sex olika ...
Växter

Växter

Storsileshår, Drosera Anglica. Foto: Adobe Stock Till årets artikel i Sool-Öen har jag, eftersom jag har varit ...
Växter 2020

Växter 2020

Grönpyrola. Foto: Wikimedia Det här är mitt bidrag om växter till Sool-Öen 2020. Jag tar med de olika arterna ...
Växter i Klikten och gravfältsområdet

Växter i Klikten och gravfältsområdet

Vid den kompletterande inventering av växter som gjorts i området har hittats 258 arter. Av fräken och ormbunkar ...
Vi söker ormbunkar i Trollkyrkan

Vi söker ormbunkar i Trollkyrkan

I Sool-Öen 1975 har Carl Gustav Färje berättat om de c:a fjorton arter ormbunkar, som lär ska finnas i Solleröns ...
Vir djärum smör

Vir djärum smör

I a gart någä kort upå ur ä djikk til å djärå smör förr i värdn, vir amm afft tjynär i gardim ännd däst nu, å nu ...