Växter

Storsileshår, Drosera Anglica. Foto: Adobe Stock

Till årets artikel i Sool-Öen har jag, eftersom jag har varit och är lite ofärdig, letat i mina anteckningar och valt ut tio arter.

Sileshår

Sileshår är små men inte så svåra att hitta. De växer i myrar, vid sjöstränder eller andra fuktiga platser. Alla sileshår är insektsätare och vill ha mygg, knott och andra småkryp att äta. De har alla vita blommor på en stjälk högre än bladen.

  • Storsileshår (Drosera Anglica) Stjyrgras. Den största av dem, blir ca 20 cm hög. De fångar insekter på de klibbiga bladen och får då näring att för att växa.
  • Rundsileshår (Drosera rotundifolia) blir ca 15 cm hög.
  • Småsileshår (Drosera intermedia) blir 10 cm hög.

Några andra växter som inte är allt för svåra att hitta

  • Mandelblom (Saxifraga granulata) är en vacker blomma, som där den finns kan växa väldigt tätt, men tyvärr blir det allt svårare att hitta sådana växtplatser.
  • Tuvbräcka (Saxifraga cespitosa) hör lite nordliga trakter till, men i våra trakter trivs den på hällmarker. Den blir alltmer ovanlig.
  • Slåtterblomma (Parnassia palustris) är inte så vanlig. Den växer på fuktiga ställen och stränder.
  • Kråkklöver (Potentilla palustris) växer vid sjöstränder och andra fuktiga platser.
  • Gåsört (Potentilla anserina) trivs på gårdsplaner, vägkanter och andra platser med mycket trafik.
  • Femfingerört (Potentilla argentea) växer på torra ställen, gärna vägkanter och där berget går i dagen, nästan som om den kryper.
  • Gullpudra (Chrysosplenium alternifolium) växer i och vid källdrag på flera platser i bygden.

Ullas Arne Andersson

Rundsileshår. DymphieH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Småsileshår. Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Mandelblom. Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Tuvbräcka. Walter Siegmund, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Slåtterblomma. Xulescu_g, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Kråkklöver. Kallerna, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Gåsört. Pethan, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Femfingerört. Josep Gesti, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Gullpudra. Beentree, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons