Blåklockor

Det finns ett antal olika blåklockor i markerna här i bygden, de flesta på ön och i byarna närmast Siljan på fastlandet. Det latinska släktnamnet gemensamt för dem, (Campanula), är då efternamnet och artnamnet är förnamnet. Campanula betyder bjällra eller med klocklika blommor. De är fleråriga och de flesta av blåklockorna förekommer i blå, men även vita och ljust blå till mörkt lila färger. Blåklockorna växer i hela Europa och en stor del av Asien. Ingen av blåklockorna är omnämnd som läkeväxt.

I Solleröfloran (Färje 1966) är två nämnda, Blåklocka och Ängsklocka. De dialektala namnen är Blåbljom, som blå blommor kallades, eller Finggärbor, det sista är vanligast.

Blåklockan, den minsta av dem, heter C. rutundifolia. Den växer på ängar, vägkanter och är vanligast på torrare platser. Den blommar mest i juli och ända till i slutet på oktober kan vi se blommorna: Kan bli upp till 40 cm hög.

Stor Blåklocka (C. persicifolia), blommar mitt i sommaren på frisk näringsrik mark och kan bli 80 cm hög: Den är inkommen på senare tid och är vanlig längs vägar, oftast blå, men vita och flera  färgvarianter förekommer.

Ängsklocka (C. patula) är den som är vanligast och som alla kän­ner till. Den växer mest på åkrar och ängar”, även vägkanter. Den kan bli 60 cm hög, blommar från midsommar till en bit in på hösten och kan bli helt blå.

Toppklocka (C. glomerata) blir ca 50 cm hög: En trädgårdsflykting som sprider sig som ogräs och blommar rikligt i täta bestånd i juli-augusti. Förökar sig ymnigt där den trivs och tar överhanden över de flesta andra växter.

Skogsklocka (C. cervicaria) blommar i juli-augusti. Den är ny för trakten, växer i skogar och skogsbryn på eftersommaren och blir upp mot metern hög. Den förekommer i enstaka exemplar på näringsrika jordar.

Knölklocka (C. rapunculoides) blir omkring 60 cm hög. Den växer rikligt på många håll och är ett mycket svårt ogräs på åkrar och i rabatter. I Klikten och området där omkring växer den mycket rikligt och gärna i åkerkanter på andra håll. Den blommar från juni till september.

Hässleklocka (C. latifolia) kan där den trivs bli över metern hög. Den har på vissa lokaler funnits sparsamt en tid och växer i näringsrikjord, gärna i vägkanter men även på åkrar. Blommar även den på eftersommaren.

Det finns flera olika blåklockor att söka, så det blir att fortsätta vandra i markerna.

Ullas Arne Andersson.