Gruddbovägar

Karta: Margit Andersson

Gruddbovägar, äldre och nya namn

Sollerö gamla sockens vägnamn har diskuterats en tid. Numera finns ingen att fråga och jag började därför att leta i det som finns skrivet. Jag valde att plocka fram de vanligaste vägnamnen i Gruddbo by.

Den första vägen Landsväijän (1) på kartan, som numera heter Soldvägen, börjar nere vid Siljan och går upp till kyrkan.

Öistgatu, yttre gatan, har nu fått namnet Kulåravägen (6). Från Korsgatu (5) norrut fortsätter Öistgatu, numera under namnet Rothagevägen (7). Norr om Rothagen fortsätter Öistgatu numera som Kapellvägen (8). Gamla Öistgatu gick alltså från Kulåra ända bort till kapellplatsen.

Yfstgatu, Övre gatan (2) (3) (4) börjar i en korsning i södra delen av byn. Den heter då Gruddbovägen (2) och går norrut och korsar Landsväijän (Soldvägen). Efter korsning heter den Nygärdsvägen (3) och korsar flera vägar. Tidigare gick också den till kapellplatsen. Vägen är numera svår att finna över åkrar och ny bebyggelse.

Öggatu (9) kallades vägen som blev en när Öistgatu och Yfstgatu gick ihop. Vägen har numera namnet Kulåravägen och går ända bort till gårdarna längst söderut.

Lefsnesvägen (14) var en mycket använd väg vid den tiden då båtar användes för att komma till fäbodarna.

Det fanns också en väg som hade namnet Dritgatu, Skitgatan, (15) efter vägens skick. Det hörs på namnet att skicket inte var så bra. Vägen går knappt att finna idag. Den började vid f.d. Bageriet och gick efter nuvarande åkerkanten söderut med små åkertegar och hackslogar på västra sidan. Vid Eråkälld (Harkällan) svängde vägen ner mot sjön till Söderviken.

Ändjesväijän (13), idag Ängesvägen, började från Gruddbovägen och gick söderut ner till åkrarna i Änget men tog slut i södra delen av skogen. Idag går vägen ända fram till Kulånisvägen (17). Svarvtjittväijän (11), var en åkerväg, som började vid Landsväijän och gick ner mot diket i gränsen till Bodarna. Vägen tog slut vid de små åkrarna före Änget. Den vägen har nu, genom jordbruket, kommit bort.

Mitt i gårdsklasen i Rullbo börjar Båtbyggarvägen (21) som går i sydost genom många åkrar och stenrösen ut mot små åkrar i Kulånisänget.

De hitills nämnda vägarna går mest i nordsydlig riktning. De som beskrivs nedan har ostvästlig riktning.

Svarvkittvägen (10) går med den nya sträckningen och med det nya namnet från Landsväijän till norra gårdarna i Bodarna. Den vägen fortsatte tidigare också västerut över flera gårdar ner till åkrarna väster om byn. Den vägbiten används inte nu och man är även osäker på det gamla namnet.

Alderkittvägen (12) går från Bodarna genom byn och flera gårdar och ansluter till gamla vägen till kapellet. En väg som inte används, Smidgatu (16) nu Rull Anders väg, lite skämtsamt, då den drogs genom Rull Anders »Jesumens« smedja. Den vägen går från mitten av Rullbo och österut till Ängesvägen.

Längst norrut i byn Gruddbo går Åkervägen (20) från Suttersving–Soldvägen över flera gårdar korsar Yfstgatu och får sen namnet Lisslarsvägen och fortsätter ner förbi Reningsverket.

Budväijän (17), idag Kulånisvägen, går från Kulåra till Bodarna.

Kallades från Bodarna till Kulåra för Kulårväijän.

Sist men inte minst, den välkända »Burmavägen« (18), idag Skålviksvägen, går från Landsväijän/Soldvägen nere vid sjön och badplatsen, norrut mot Sundsvägen och Utanmyra. Namnet fick vägen genom att den byggdes samtidigt som ett krig pågick i Burma, borta i Asien.

Ullas Arne Andersson

1SoldvägenLandsväijän, mellan kyrkan och Gesunda
2GruddbovägenYfstgatu =Övre gatan
3NygärdsvägenYfstgatu
4 Yfstgatu, (till kapellplatsen)
5KorsgatanKåssgatu, (korsningen Soldvägen/Kulåravägen)
6KulåravägenÖjstgatu = Yttergatan
7RothagevägenÖjstgatu
8KapellvägenÖjstgatu (till kapellplatsen)
9KulåravägenÖggatu = Höggatan
10SvarvkittvägenNy dragning
11­­Svarvtjittväijän
12AlderkittvägenAldärtjittväijän
13ÄngesvägenÄndjäsväijän
14LevsnäsvägenLefsnesveg
15­­Dritgatu
16Rull Anders vägSmidgatu
17KulånisvägenBudväijän
18SkålviksvägenBurmaväijän
19SundsvägenSundsväijän
20Åkervägen 
21Båtbyggarvägen