Gräs

Ängskavle. Foto: Ullas Arne Andersson

Vitgröe

Vitgröe (Poa annua) växer i hela landet i gräsmattorna vid hus och gårdar. Det är säkert inte många som ser det, ändå vållar det så mycket arbete åt oss. Gräset kan bli 25 cm högt där det får växa ifred, men det ses nog mest som grönt och blir klippt till bara några cm. Ett smått och fint gräs som gärna betas av djuren om de kommer åt. Vitgröe följer människan i dess spår och går att finna även på Antarktis.

Ängskavle

Ängskavle (Alopecurus pratensis) är ett flerårigt vanligt gräs som ofta förväxlas med timotej, men det går tidigare i ax och axet är smalare och längre. Som foder ger det inte så mycket näring till djuren. Det kan bli en meter högt, blommar tidigt och blir fort övermoget och lämnas ofta kvar av betande djur. Gräset behöver inte odlas utan kommer ändå när åkern blivit några år.

Timotej

Timotej (Phleum pratense) känner de flesta till. Att det blommar tänker nog inte så många på, Det blir ofta mer än en meter hög. Ett odlat gräs som försett djuren på gårdarna med mat sen det började odlas för mer än hundra år sen, ett gräs som djuren äter färskt på somrarna och torkat som vinterfoder.

Ängssvingel

Ängssvingel (Festuca pratensis) är också det ett mycket bra och ofta använt fodergräs, både som torkat och i bete. Det blir c:a en meter högt. Gräset som är förädlat har inte använts så lång tid, men är mycket vanligt i odling numera.

Hundäxing

Hundäxing (Dactylus glomerata) är ett gräs som sällan odlas, men växer gärna längs vägar och på lite torrare marker. Gräset blir som andra fodergräs c:a en meter. Det odlas mer vanligt söderut inom landet och är som de andra fodergräsen flerårigt.

Kvickrot

Kvickrot (Elytrigia repens) är ett gräs som många kämpat med. Rötterna är så ivriga att växa att om det bara lämnas en liten stump, så gror den på en gång och blir en ny planta. Det går, om man är arbetssugen, att hålla landet rent och plocka bort kvickroten när den är bara 10 cm hög. Gör man det så tröttas den ut efterhand. Man måste vara noggrann med att hela plantan är med vid rensningen. Den kan bli hela 130 cm hög om den trivs och trivs det gör den överallt.

Ullas Arne Andersson

Hundäxing. Foto: Ullas Arne Andersson
Ängskavle. Foto: Ullas Arne Andersson
Timotej. Foto: Ullas Arne Andersson
Kvickrot. Foto: Ullas Arne Andersson