I somras drabbades en hel del äppelträd här på ön av en ohyra. En spinnmal, en liten fjäril, gjorde ”bon” i träden, de ser ut som bollar av spindelväv.. Den heter Apel­ spinnmal (Yponomeuta malinellus) och förekommer i hela landet. Den är inte så vanlig, men kan vissa år föröka sig mycket och skada träden med väv i stora mäng­der. Kommer angreppen flera år i rad, skadas tillväxten på träden.

Spinnmalen lägger sina ägg i barken på träden och sommaren efter kläcks äggen. Larverna växer fort, bara på ett par dagar är den fullvuxen och blir ca 15 mm lång. Den brukar dyka upp vid äppelträdens blomning och gör sina bon i en blomklase, så i de klasarna blir inga äpplen. Larverna lever hela tiden i vävboet, där de också förpuppas. I aug- sept. kläcks en ny generation som lägger äggen i barken på äppelträden för nästa års fjäril. Fjärilen är 20-23 mm i vingbredd, den har vita svart­ prickiga framvingar och gråbruna bakvingar.

I våra egna äppelträd plockade vi flera hinkar med bon som förstördes Efter äppelträdsallen, särskilt i de gamla träden, fanns det väldigt många vävbon. Nu blir det att vänta till nästa sommars blomning och se om det blir mer skador och hur stora angreppen blir. Kanske har våra medhjälpare fåglarna tagit hand om larverna.

En annan spinnmal som kan spinna in hela träd med väv heter Häggspinnmal (Yponomeuta evonymella). Den finns också över hela Sverige. Totalt finns ca 90 kända arter av spinnmal i landet.

Ullas Arne

Vävbo av apelspinnmal (Yponomeuta malinellus) i äppelträd sommaren 2005.