Växter 2020

Grönpyrola. Foto: Wikimedia

Det här är mitt bidrag om växter till Sool-Öen 2020. Jag tar med de olika arterna av Pyrola som man har påträffat inom socknen. De är sex olika och de flesta går lätt att hitta. De finns i skogsmark i barr- och blandskog, men kan ändå vara svåra att se för bladen är ju gröna. I äldre floraböcker kallades de för »Vintergröna« då de har gröna blad även på vintern. De var vanliga förut på marker som var i utkanterna av åkrarna och gärna dikeskanter. Men tyvärr sköts marken inte på samma sätt som förr vilket påverkar förutsättningen för att blommorna ska växa där. De är inte så höga, men då de flesta har vita blommor, så syns de rätt bra ändå. De brukar växa vid fäbodar och lite fuktiga marker. Med lite tur går de att finna, då de är många och ofta växer tätt ihop på samma ställe.

Grönpyrola (Pyrola chlorantha) har hittats bl.a. i Borrberg och vid Rädån i lite fuktigare mark och i lunder. Den blir 10–20 cm hög.

Vitpyrola (Pyrola rotundifolia) är den som är störst och vanligast och som växer allmänt har på ön. Den blir om den trivs 35–40 cm hög.

Klockpyrola (Pyrola minor) blir 10–15 cm hög och hittas i barr- och björkskogsgläntor. Den är inte så vanlig.

Klotpyrola (Pyrola media) den kan bli 10–20 cm och går att finna i diken och skogsgläntor.

Björkpyrola (Orthilia secunda). Av den kan det finnas riktigt många på en liten yta. Den är riktigt grön och vänder blomman mot marken, c:a 10 cm, vilket gör den svår att se. Den reser sig upp då den växt färdigt för att kunna sprida sina frön och är då 20 cm hög.

Ögonpyrola (Moneses uniflora) är en riktigt vit blomma som syns väldigt tydligt fast den bara är omkring 10 cm hög. Den kan hittas på många ställen bl.a. vid Norrviken och på många andra ställen vid stränderna runt Siljan.

Ullas Arne Andersson

Vitpyrola Pyrola rotundifolia Foto: Wikimedia
Klockpyrola Pyrola minor. Foto: Wikimedia
Klotpyrola. Pyrola media Foto: Wikimedia
Björkpyrola. Orthilia secunda. Foto: Wikimedia
Ögonpyrola. Moneses uniflora. Foto: Wikimedia