Helmer Nilsson

Amundsarvet – byn som försvann

Amundsarvet – byn som försvann

"Det rökte blott tre rökar på Sold" - ett talesätt i folksägnen. I den muntliga traditionen om Solleröns första ...
Böter mot rådn å fåsskall

Böter mot rådn å fåsskall

Rubriken är som synes lokalt knuten till vårt soldmål. Översättningen kan lyda enligt följande: Bot (eller skydd) ...
Bus Mats Persson, en frihetskämpe

Bus Mats Persson, en frihetskämpe

Prolog Dalarna, ett frihetens landskap. Vår svenska historieskrivning visar att de flesta yttringarna mot ...
Daniel Jonsson – krigarhjälte och sockneman

Daniel Jonsson – krigarhjälte och sockneman

"Väl formar den starke med svärdets sin värld väl flyga som örnar hans rykten ...'' Denna strof ur Esaias ...
Danil Niss – en kraftkarl

Danil Niss – en kraftkarl

Den välbekante majoren Daniel Jonsson som deltog i trettioåriga kriget i Gustaf Il Adolfs arme och som återkom ...
Den stora branden (Brändan)

Den stora branden (Brändan)

Första världskriget som pågått under tiden 1914-1918 hade satt stora delar av Europa i brand. Efter freden 1918 ...
Flenberget och Flengruvan

Flenberget och Flengruvan

En gammal spådom om kommande tider i Sollerön gäller den gamla koppargruvan i Flenberget:"I yttärst tidum sa ...
Gunde Johansson – Karl Lärka

Gunde Johansson – Karl Lärka

Gunde Johansson, poet och underhållare, skriftställare och trubadur, gästade Sollerön under öns egen kulturdag ...
Hagborgsgruppen och gästkonstnärer på Sollerön

Hagborgsgruppen och gästkonstnärer på Sollerön

"Maler og Digter, tag hinanden i haanden, kom op til Dalarne. Det fattiga land er rigt paa skjönhed og poesi, ...
Hårkullorna på Sollerön

Hårkullorna på Sollerön

En sommar i mitten av 1920-talet lade bengtsarvsborna märke till en medelålders timid och skäggprydd man i ...
I fäders spår – en vandring efter buförsvägar

I fäders spår – en vandring efter buförsvägar

En särpräglad och rofylld upplevelse är att sitta vid en sprakande brasa i en fäbodstuga. Tankarna kommer och går, ...
Jugen Jon

Jugen Jon

Från medeltiden fram till millennieskiftet finns det framför allt tre Solleröbor som gjort sig kända utanför ...
Karl Lärka-fotograf och kulturvårdare

Karl Lärka-fotograf och kulturvårdare

En försommardag 1981 gick Karl Lärka bort efter ett långt och innehållsrikt liv. Kort före sin död besökte han sin ...
Kungshästarna

Kungshästarna

Under senare delen av första världskriget och åren därefter var Karl Lärka flitigt verksam på Sollerön med ...
Lundgården i Gesunda

Lundgården i Gesunda

Fäbodar Gamla Sollerö socken hade i flera avseenden en fascinerande fäbodkultur. Från 1500-talet finns ...
Margareta Hansdotter, en häxa från Sollerön

Margareta Hansdotter, en häxa från Sollerön

Sollerön har, trots sin politiska obetydlighet, ibland berörts av historiska och processuella händelser i landet ...
Mas Niss-brökavelsvarvare

Mas Niss-brökavelsvarvare

Minnesbilder över far- och morföräldrar kan spänna över ett brett spektrum. Från mina tidiga barnaår står framför ...
Skinnar Per Andersson och Dalaupproret 1743

Skinnar Per Andersson och Dalaupproret 1743

Dataupproret 1743 - allmogen samt delar av Dalregementet sam­ lade på Stora Torget i Falun, där upprorsledaren ...
Skutor

Skutor

Roddbåtar, storbåtar, kyrkbåtar, skutor och pråmar. Solleröns mest kända och berömda hantverk fram till våra dagar ...
Solleröns döderhultare – Per Flintha

Solleröns döderhultare – Per Flintha

Trä har i alla tider varit ett naturligt material att hantera för Solleröbor som fått sin utkomst och försörjning ...
Solleröns siste fjärdingsman (K-E Ingel)

Solleröns siste fjärdingsman (K-E Ingel)

Den polisiära verksamheten i bygderna var under långa tider en kommunal angelägenhet. Vanligtvis fanns en s.k. ...
Sturull en sockenspelman

Sturull en sockenspelman

"En stor liten man". Så kan man på goda grunder karakterisera Krång Olof Jöns­ son från Bengtsarvet, en ...
Ung på 40-talet

Ung på 40-talet

En vårmorgon 1940 blev kriget påtagligt. Morgonvällingen tog sin beskärda del av tiden medan livsandarna vaknade. ...
Vikingaskeppet BJORK

Vikingaskeppet BJORK

Det är ingen utopisk tanke att det skulle finnas ett vikingaskepp på Sollerön med hänsyn till den historiska ...