Flenberget och Flengruvan

En gammal spådom om kommande tider i Sollerön gäller den gamla koppargruvan i Flenberget: "I yttärst tidum sa Flenbjer bi såmä takk-grind1, då sa Mångbjers-åker bi ästågå2, Lovbjers-åker sa fögoss i rosträk, å nidi Kvänn-edi…

Lundgården i Gesunda

Fäbodar Gamla Sollerö socken hade i flera avseenden en fascinerande fäbodkultur. Från 1500-talet finns dokumenterat att en viss bosättning fanns på fastlandet sommartid. Även om den första dokumentationen är från denna tid kan ett…