Helmer Nilsson

100-årsminnet av Zorns första spelmanstävling

100-årsminnet av Zorns första spelmanstävling

Sommaren 1906 kungjordes i ortens tidningar att konstnären Anders Zorn inbjöd till en spelmanstävling på Måstäpp i ...
Amundsarvet – byn som försvann

Amundsarvet – byn som försvann

"Det rökte blott tre rökar på Sold" - ett talesätt i folksägnen. I den muntliga traditionen om Solleröns första ...
Att åka bort och arbeta

Att åka bort och arbeta

Larmet korn när polisbilen svängde in på Engelbrektsgatan från Gruvgatan. Jag satt som bisittare i polisbilen ...
Böter mot rådn å fåsskall

Böter mot rådn å fåsskall

Rubriken är som synes lokalt knuten till vårt soldmål. Översättningen kan lyda enligt följande: Bot (eller skydd) ...
Brottstycken ur äldre rättskipning på Sollerön

Brottstycken ur äldre rättskipning på Sollerön

Det ojämförligt mest omtalade brott som inträffat på Sollerön är utan tvekan mordet på "Svartn" 1848. Den illa ...
Bus Mats Persson, en frihetskämpe

Bus Mats Persson, en frihetskämpe

Prolog Dalarna, ett frihetens landskap. Vår svenska historieskrivning visar att de flesta yttringarna mot ...
Daniel Jonsson – krigarhjälte och sockneman

Daniel Jonsson – krigarhjälte och sockneman

"Väl formar den starke med svärdets sin värld väl flyga som örnar hans rykten ...'' Denna strof ur Esaias ...
Danil Niss – en kraftkarl

Danil Niss – en kraftkarl

Den välbekante majoren Daniel Jonsson som deltog i trettioåriga kriget i Gustaf Il Adolfs arme och som återkom ...
Den exekutiva utmätningsvågen på Sollerön

Den exekutiva utmätningsvågen på Sollerön

Vid Falu landskansli registrerades den totala mängden exekutivt försålda fastigheter 1810 - 1832 enligt följande ...
Den stora branden (Brändan)

Den stora branden (Brändan)

Första världskriget som pågått under tiden 1914-1918 hade satt stora delar av Europa i brand. Efter freden 1918 ...
Den stora hemsökelsen – digerdöden

Den stora hemsökelsen – digerdöden

"Förgiftade pilar skall träffa alla, feberattacker skall nedslå de högmodiga och obotlig sjukdom skall slå såsom ...
Detlof Detlofsson

Detlof Detlofsson

Namnet Detlof Detlofsson kan man nästan med en viss fantasi associera till en konstnärs-pseudonym. Även om det ...
Ekorrhjulet

Ekorrhjulet

I Krångstugans farstu på Sollerö Hembygdsgård hänger ett hjul, en gammal trissa av 40 cm i diameter och med en ...
En mörkrets gärning

En mörkrets gärning

I december 1875 överfölls och dödades Göra Margeta Jönsdotter från Bråmåbo under ofattbart brutala omständigheter ...
Esjor

Esjor

I den lokala bondekulturen kring Ovansiljan fanns det säkerligen en del tidiga variationer i metoderna att ta till ...
Fallet Bleckberg

Fallet Bleckberg

Ett kriminaldrama i Solleröskogen Träkol var under många sekler en nödvändig förutsättning i svensk industri ...
Flenberget och Flengruvan

Flenberget och Flengruvan

En gammal spådom om kommande tider i Sollerön gäller den gamla koppargruvan i Flenberget:"I yttärst tidum sa ...
Från rådn till UFO

Från rådn till UFO

Ett litet grånyanserat kåseri Rådn, skogsfru, vittror, troll, drakar, tomtar m m. Det finns ett rikhaltigt ...
Från Solbijgge settung

Från Solbijgge settung

Våren 1961 skrev signaturen Sven Joan (Solleröns lokalkorrespondent Johan Svensson) en artikel för Mora Tidning ...
Friidrott i Sollerö IF

Friidrott i Sollerö IF

Under år 2004 var sommarens främsta idrottshändelse utan tvivel olympiaden i Aten, staden där den olympiska elden ...
Gamla låtar som nya visor

Gamla låtar som nya visor

I varje bygd finns en traditionell repertoar av gamla visor och sånger. Den som söker i denna frapperas måhända av ...
Gäslkalln

Gäslkalln

Moontälet umfö miur ä add veå ur ä kund bii tidum så a feifäbudum Gäslkallni åll yngst årumfick jesumen vaint ...
Gunde Johansson – Karl Lärka

Gunde Johansson – Karl Lärka

Gunde Johansson, poet och underhållare, skriftställare och trubadur, gästade Sollerön under öns egen kulturdag ...
Gunnar Smith och de vita bussarna

Gunnar Smith och de vita bussarna

"Ur sa i djärå ??....... - I a ju varken kelingg äld unggär.  .. - I fa full då". Det berättas att Gunnar Smith ...
Hagborgsgruppen och gästkonstnärer på Sollerön

Hagborgsgruppen och gästkonstnärer på Sollerön

"Maler og Digter, tag hinanden i haanden, kom op til Dalarne. Det fattiga land er rigt paa skjönhed og poesi, ...
Handkvarnar

Handkvarnar

I det svenska bondesamhället var handkvarnar av olika typ viktiga komplement till gårdarnas utrustning för ...
Hårkullorna på Sollerön

Hårkullorna på Sollerön

En sommar i mitten av 1920-talet lade bengtsarvsborna märke till en medelålders timid och skäggprydd man i ...
Hasses roddapparat

Hasses roddapparat

Den som en vacker dag sommaren 1998 råkade sätta på sin TV-apparat och valde kanal 4, fick anledning att spärra ...
I fäders spår – en vandring efter buförsvägar

I fäders spår – en vandring efter buförsvägar

En särpräglad och rofylld upplevelse är att sitta vid en sprakande brasa i en fäbodstuga. Tankarna kommer och går, ...
Indes Stina – Solleröns barmhärtiga samarit

Indes Stina – Solleröns barmhärtiga samarit

Bondesamhällets sjukvård före vår tid bestod av "kloka gummor", läkekunniga kvinnor som kallades till sjukläger, ...
Istorior

Istorior

Bond Mas va tjörtjvärd å add egor upå mångg ställ å Soldn. Ä va ann så sald Yrjanggard i Bängsarvi a agronomim så ...
Istorior

Istorior

Krångan Mas å Bom Lass add ve västi sjom å lagt mjärder jänn dag. Sä fo däm däjt å suld ta upp däm. Då fingg däm ...
Istorior

Istorior

Bus Per add såmän trafikbil förr i tidn. Jänn logdaskvälld stjussät ann någä lårker a Siljansnäs upå dans. Bälter ...
Istorior

Istorior

Då Nyvall just add vurti präst å Soldn äld ann å minn tä flytt inn ållt ann egd ini prästgardn. Då ann äldå minn ...
Istorior

Istorior

Jätt tag va ä släjkä evanjelister jän å Soldn. Ä va möt boti Misjonsåjsi nästan vänn kvälld. Jänn åv kvälldum add ...
Istorior 1993

Istorior 1993

Ä suld bi kalas boti Svarvmasgard å ä va mytji bestyr å stök minn ä så suld vårå. Däm slattet å bäket å stod i so ...
Istorior 1994

Istorior 1994

Ä va jänn gångg Bom Lass o Sörbu Lass add fändji åggningg nårdi ÖVdalim. Ä va långt upi skoim å däm kam int nidå ...
Istorior 1999

Istorior 1999

Ä va då däm suld til minn doda bastu dan i Solräjs. Dömda så add and um ä djingg i gardum å fösötjät tä få nå ...
Istorior 2000

Istorior 2000

Sturull i Bängsarvi (ann jättär Krång Olof Jönsson i tjörtjbotjän) va djyft minn Ållpär Ann å däm add branug mångg ...
Istorior 2001

Istorior 2001

Mäss Ruben va präst jän å Soldn bodd ann dan i Prästgardim. Da va ä jätt sturt rom upå andär vånindjän å i eta ...
Istorior 2002

Istorior 2002

Ä va jänn dag då Tråmben add kemi frå Björkum minn äst å trilla. Då add ann stana til dan ata Stjyrbäkk i Jesundum ...
Istorior 2003

Istorior 2003

Sutter Andes i Bråmåbudum vårt so rasnd usams minn kelindjän jätt tag. Däm äldå trättät minn veroder je el viku, ...
Istorior 2004

Istorior 2004

Bäkk Järk i Bråmåbudum äld mytji åv å sprändjät minn dynamit då däm grov brunnär å då däm vild a bårt stubbär å ...
Istorior 2005

Istorior 2005

Rullpers Andes i Bängsarvi va båtå marknadn i Mora jänn gångg fö ländj sä. Ä va branug mytji affärär ann djärd ...
Istorior 2006

Istorior 2006

Mäss Bosse Wallin va präst jän å Soldn, brukät ann a släjku gusstjänst nårdi Kliktim um lådin, i do tidn då ...
Istorior 2007

Istorior 2007

Fö rasnd ländj sä va ä jänn så jättät Sar Niss så va skåjlmästär å Soldn. Ä va so ländj sä så ä va int so vanli ...
Istorior 2008

Istorior 2008

Förr i tidn brukät ä kumå släjkä evanjelistär boti misjonsåjsä å predik. Jätt tag va ä jän släjkän så kam upå jätt ...
Istorior 2009

Istorior 2009

Jänn gångg fö någä år sä va Lavas Järk osti Morn å ägg si nånn vid. Ur ä nu va så glatt ä så öksi fo litä snett å ...
Istorior 2010

Istorior 2010

Krångan Mas va boti skoim å tjörät timber jänn vittär. Ä va nå stjyft dan uvåni Fjärdim å ann bodd i je fäbustugu ...
Istorior 2011

Istorior 2011

Jänn sundas-fyrmidag kam Lavas lärk bota Tråmbu Kari i Gruddbudum. Järk add täj si jänn fäst kväldn fyri så ann va ...
Istorior 2012

Istorior 2012

Ä va jänn pöjk så jättät Kal dan i Gruddbudum, så add afft-jop ä jänn branug tä fläkk minn je kull så jättät ...
Jugen Jon

Jugen Jon

Från medeltiden fram till millennieskiftet finns det framför allt tre Solleröbor som gjort sig kända utanför ...
Karl Lärka-fotograf och kulturvårdare

Karl Lärka-fotograf och kulturvårdare

En försommardag 1981 gick Karl Lärka bort efter ett långt och innehållsrikt liv. Kort före sin död besökte han sin ...
Kronstången

Kronstången

Bygdekulturen i Ovansiljan kan alltjämt ge exempel på intressanta detaljer i byggnads- och inredningsarkitektur ...
Kungshästarna

Kungshästarna

Under senare delen av första världskriget och åren därefter var Karl Lärka flitigt verksam på Sollerön med ...
Litä väjtä

Litä väjtä

Arbet å släjti skoim å min jorditrångt e ä ata bordilitä veling, päron å såltskrapa telnär yvyrålltå int nå ...
Lundgården i Gesunda

Lundgården i Gesunda

Fäbodar Gamla Sollerö socken hade i flera avseenden en fascinerande fäbodkultur. Från 1500-talet finns ...
Lyngt utå sjom

Lyngt utå sjom

Teckning av Berit Nilsson (Erlandsson) Lyngtutå sjomnårdåvedrä vöjler siåttåni GesundbjerNå tunn slitur tä ...
Margareta Hansdotter, en häxa från Sollerön

Margareta Hansdotter, en häxa från Sollerön

Sollerön har, trots sin politiska obetydlighet, ibland berörts av historiska och processuella händelser i landet ...
Mas Niss-brökavelsvarvare

Mas Niss-brökavelsvarvare

Minnesbilder över far- och morföräldrar kan spänna över ett brett spektrum. Från mina tidiga barnaår står framför ...
Med Sollerökören under sju decennier

Med Sollerökören under sju decennier

Sollerö-kören vid kyrkan år 1922.Bakre raden fr. v: Rull-Anders, Mas-Albert, Ryss-Anders, Bom-Lars, D K, ...
Mejeriet i Åsen

Mejeriet i Åsen

Solleröns fäbodkultur var under en period en av de mest utvecklade i Dalarna, förmodligen även i hela ...
Någä Sold ’istorior til

Någä Sold ’istorior til

Ä va jänn gångg upå do tidi då Thunberg va präst å Soldn. Ätter je gusstjänst jänn sundag um begani, kam ann tä ...
Officersliv på Sollerön

Officersliv på Sollerön

Sollerön - ett medeltida centrum för kommunikationerna i övre Dalarna. En spännande tanke som grundar sig på det ...
Om fornfynd och sägner på Sollerön

Om fornfynd och sägner på Sollerön

När kung Sverre med sina birkebeinare drog mot Nidaros genom norra Dalarna år 1177, lär han efter färden ha sagt ...
Protokoll från 1700-talet angående väg över Sundet

Protokoll från 1700-talet angående väg över Sundet

Protokoll från 1700-talet ang. väg över sundetLadda ner
Revyer på Sollerön

Revyer på Sollerön

Revyspektakel vintertid och speciellt kring nyår har under långa tider varit en begivenhet på Sollerön som lockat ...
Silvergruvan

Silvergruvan

Under sin Dalaresa år 1757 konstaterade Abraham Hülphers vid sitt besök på Sollerön, att där "fanns en ödelagd ...
Skinnar Per Andersson och Dalaupproret 1743

Skinnar Per Andersson och Dalaupproret 1743

Dataupproret 1743 - allmogen samt delar av Dalregementet sam­ lade på Stora Torget i Falun, där upprorsledaren ...
Skutor

Skutor

Roddbåtar, storbåtar, kyrkbåtar, skutor och pråmar. Solleröns mest kända och berömda hantverk fram till våra dagar ...
Slaget vid Skottmyren

Slaget vid Skottmyren

När kriget nådde Sollerö sockens gränser Gustaf Eriksson Wasas äventyr i Dalarna har varit ett både kärt och ...
Soldatrotar på Sollerön

Soldatrotar på Sollerön

Våra historieböcker ger goda belägg för uppgifter om Dala-allmogens betydelse vid krigiska insatser i olika ...
Sollerö arkipelag

Sollerö arkipelag

Utsikten från Gesundaberget utgör en betagande syn. Därifrån kan hela Sollerön ses, inbäddad i grönska och ...
Sollerö Föreläsningsförening

Sollerö Föreläsningsförening

En förmiddag ringde det på dörren. Utanför stod en dam som presenterade sig som Nancy Presthans från Mora. Hon ...
Sollerö Hembygdsförening

Sollerö Hembygdsförening

Man kan med fog påstå, att Sollerö Hembygdsförening intar en särställning bland öns föreningar och då i den ...
Sollerö Hemvärn och den stora vintermanövern

Sollerö Hemvärn och den stora vintermanövern

Telefonen ringde i Ållpergard bakom Godtemplarhuset strax söder om kyrkan. Det var en februarieftermiddag år 1940. ...
Sollerö Järnvägsstation

Sollerö Järnvägsstation

I början av 1950-talet hade bröderna Bond Erik och Bond Karl Persson i Kulåra planer på att förverkliga en för ...
Sollerömässan

Sollerömässan

Att en infödd köpenhamnare slår ner sina bopålar på Sollerön tillhör inte van­ligheterna. Så var dock fallet med ...
Solleröns döderhultare – Per Flintha

Solleröns döderhultare – Per Flintha

Trä har i alla tider varit ett naturligt material att hantera för Solleröbor som fått sin utkomst och försörjning ...
Solleröns siste fjärdingsman (K-E Ingel)

Solleröns siste fjärdingsman (K-E Ingel)

Den polisiära verksamheten i bygderna var under långa tider en kommunal angelägenhet. Vanligtvis fanns en s.k. ...
Spannmålsskörd och tröskning på Sollerön

Spannmålsskörd och tröskning på Sollerön

Skärning I äldre tider utvecklades spannmålsodlingen till en av de viktigaste grenarna i nä­ringsförsörjningen. ...
Stenröjning

Stenröjning

Hösten 1950 företogs en stenröjning på Sollerön under det pågående laga skiftet. Röjningen skedde i form av en ...
Sturull en sockenspelman

Sturull en sockenspelman

"En stor liten man". Så kan man på goda grunder karakterisera Krång Olof Jöns­ son från Bengtsarvet, en ...
Sundsbron

Sundsbron

Sollerön har numera försetts med en autostradaliknande vägförbindelse från Rothagevägen och över Sundet och ...
Svartn – Dråpet på kronofjärdings­­mannen

Svartn – Dråpet på kronofjärdings­­mannen

I sin sockenskildring av Dalarna gav Arosenius en mycket egendomlig svartmålning av Solleröbornas sinnelag. Han ...
Ung på 40-talet

Ung på 40-talet

En vårmorgon 1940 blev kriget påtagligt. Morgonvällingen tog sin beskärda del av tiden medan livsandarna vaknade. ...
Upproret i Utanmyra

Upproret i Utanmyra

Den svenska allmogen hade, sedan bruket av brännvinsbränning infördes under medeltiden, ansett det som sin ...
Vadmalsstampen i Ryssa

Vadmalsstampen i Ryssa

Vadmal är det textila material som tidigare var oumbärligt för allmogen i synnerhet till arbetskläder. Det är ...
Väjs frå Utåmör

Väjs frå Utåmör

Visa från Utanmyra - O tysta ensamhet/ trad. Jesumänminn tjynär å takkorvästi skoimtä buför um sumårn Ä e ...
Våra fäbodars musik

Våra fäbodars musik

"Finns i Dalarnas härbren ett bockhornsom har kvar sina läten från förrvar är getherdens vårliga lockhornsom slog ...
Våra kyrkorglar

Våra kyrkorglar

År 1754 gjorde etnologen Anders Tidström en omfattande resa i Dalarna. Bland intrycken från denna resa fanns en ...
Vikingaskeppet BJORK

Vikingaskeppet BJORK

Det är ingen utopisk tanke att det skulle finnas ett vikingaskepp på Sollerön med hänsyn till den historiska ...