Protokoll från 1700-talet angående väg över Sundet