Margit Andersson

Åv gåmålt

Åv gåmålt

Foto: Torbjörn Nääs Ä va jänn dag då i älld-å pysjät å sulld sårrter litä i nå paper. Bässt ä va, fann i att ...
Bomärken – Gesunda

Bomärken – Gesunda

"Gesunda - fäboden som blev by". Den artikeln är redan skriven. Läsarna rekommenderas att i Sool-Öen 1983 följa ...
Bomärken – Häradsarvet

Bomärken – Häradsarvet

Så är då byarna på ön genomgångna, vad beträffar bomärken. Ett många gånger knepigt, tidsödande men otroligt ...
Bomärken Bengtsarvet, Bodarna, Bråmåbo

Bomärken Bengtsarvet, Bodarna, Bråmåbo

I Gruddboboken, som trycktes år 1938, skriver Mats Rehnberg: "På Sollerön torde det inte finnas många innevånare ...
Bomärken i Ryssa

Bomärken i Ryssa

1989 års bomärkes- och gårdsinventering gäller Ryssa, som ända fram till 1900-talets början var en fäbod. Detta ...
Bomärken södra Gruddbo

Bomärken södra Gruddbo

Namnunderskrifter från köpebrev ang. skogförsäljning till Korsnäs Sågverks AB,upprättat 1890. Noteras kan, att ...
Det dagliga brödet

Det dagliga brödet

Foto: Torbjörn Nääs Brödfödan, bröfordo Det var Sus Anna Eriksson som var sylärarinna, och nu var tiden inne ...
Efterlysning

Efterlysning

Foto ur Erik Petterssons fotosamling En nyfiken person behöver aldrig ha långsamt. Alltid finns det något som ...
Emigration

Emigration

Migrationsåret 1996 I år är ett stort historie- och jubileumsprojekt på gång, som vill erinra om den betydelse ...
Fiskredskap för länge sedan

Fiskredskap för länge sedan

Ragnar Lannerbro berättar Sjön Säxen på Solleröskogen har sedan gammalt betraktats som en fiskrik sjö. Miljön ...
Fösst soldmålskussär

Fösst soldmålskussär

Kuss i soldmål - sa ä va nödit ä, ä? So tykkt systär mäj, så a bott "bårrt" i snart fämti år, änd sä o vårrt stur, ...
Gamla skatter i nytt forum

Gamla skatter i nytt forum

Alla känner till namnen Karl Lärka och Johan Öhman, två solleröbor som gett oss ovärderliga skatter i form av ...
Håll Nils Mattsson d.ä.

Håll Nils Mattsson d.ä.

Varför vill jag berätta om Håll Nils Mattsson? Jo, därför att jag- och alla andra som är intresserade av vår ...
I jättär pöjk

I jättär pöjk

Ä byrd-å bi lådin, å väjjän sunå fjosi add vurti berån. Stig å i vaum da å läkätum, släkså vir djärdum vänn dag. ...
Jätå

Jätå

Foto: Torbjörn Nääs Ordä »jätå« betydär »mat«. ”I donär jätå” betyder ”Jag lagar mat”. Det kan också vara ett ...
Johan Erlandsson minns

Johan Erlandsson minns

-Jag har många gånger tänkt skriva mina memoarer men alltid uppskjutit det till ett "mera lämpligt" tillfälle. ...
Kyrkohistorik

Kyrkohistorik

Text från utställning i Sollerö kyrka 1775 blev Sollerön egen församling och fick då namnet Sophia Magdalena ...
Lilly – Sool-Öens pionjär

Lilly – Sool-Öens pionjär

Sool-Öen fyller 40 år i år. En liten skrift som utkommer en gång per år. Alltid lika väkommen när det nya numret ...
Litä umm kruppän

Litä umm kruppän

Teckning: Margit Andersson Ä finns mytji upå jänn krupp, bå inåni å utåni åjdn. Umm i ädd ve dukktär, ädd i ju ...
Mer gåmålt soldmål

Mer gåmålt soldmål

Foto: Torbjörn Nääs I Sool-Öen frå i fjord – år 2020 – finns ä jänn litn berättäls så jättär ”Åv gåmålt”. Ä ...
Några bibeltexter på soldmål

Några bibeltexter på soldmål

I en liten tidningsnotis ser jag att bibeln ska översättas till lulesamiska i ett projekt som påbörjades 1996 av ...
Norra Gruddbo – bomärken

Norra Gruddbo – bomärken

Årets bomärken gäller Gruddbo by och omfattar gårdarna från Duhlbogård i södra Gruddbo och norrut till Rothagens ...
Nya ting i kyrkan

Nya ting i kyrkan

Sollerö kyrka har under året 1998 berikats med flera vackra och praktiska ting. Den 25-27 september visiterades ...
Rothagen – Bomärken

Rothagen – Bomärken

Av Skinnargården i Myckelbyn, norra Rothagen, återstår endast en körsbärslund. Bilden visar de sista bebyggarna, ...
Skrifftreso

Skrifftreso

Ä va jänn sunndasfyrmidag upå ättärvitträn 1942, i va 6 år. Mon älld-å bestyrät uti kamarim. 0 makät fadas ...
Småbarnsbestyr – förr i världen

Småbarnsbestyr – förr i världen

Då barnet kom till världen fick det den första vården av den som hjälpte till vid förlossningen. Man vände sig ...
Soldmål – Lådigsläk

Soldmål – Lådigsläk

Då i va litn add i jänn läkkamrat så jättät Stig. Vir vaum läjk gammblär, å vir boddum brevi verodrär. Jämmt vaum ...
Sollerö socken

Sollerö socken

Sollerö kommunalhus har under 1990 fått en välkommen utsmyckning. På norrsidan mot kyrkan lyser nu en gyllene sol ...
Solleröloppet

Solleröloppet

Midsommar utan Sollerön är ingen midsommar. Så tycker många, och då handlar det oftast om cykelsport. ...
Sool-Öen ute i världen

Sool-Öen ute i världen

Allas vår Sool-Öen har fyllt 40 år och börjar så smått sprida sig i världen. Fem exemplar går årligen till USA, ...
Stig å i

Stig å i

Ä va jänn sunndas-fyrmidag, sumåm 1941. I va fämm år, sulld bi säkks a joln. Soli sken då i vaknät, å inggän va ...
Ung på 50-talet

Ung på 50-talet

Pingsten 1949 konfirmerades vi, 1935 års årgång. Således begåvades Sollerön med ytterligare 17 "sturgåssär" och 18 ...
Utanmyra

Utanmyra

Nästa lördag som är den 27:e i denna månad blifver gärdes gårds syn omkring stora Mångsbergs åkern samt Hol åkern ...