Utanmyra

Nästa lördag som är den 27:e i denna månad blifver gärdes gårds syn omkring stora Mångsbergs åkern samt Hol åkern och öfre våll hänget då alla giärdes gårdar böra varda i fullt och försvarligt stånd. I annat fall varda de genom lego för bätrade på hägarens bekostnad. Samma dag blifver bro syn då en hvar bör hafva sitt broskift i försvarligt stånd. I annat fall varda de på hägarens bekostnad för bätrad. Som är med kungjort varder.

Sollerön den 21 :st Junij 1863

Mångbärgs delhägare för samlas på Håll Olof Jönssons gård i dag efter gudstjänstens slut för någon angilägenhet skulld.

Amus Lars Jönsson

Uppläst i Sollerö kyrka den 21 :t Junij 1863 af CBGodee

Margit Andersson