Mer gåmålt soldmål

Foto: Torbjörn Nääs

I Sool-Öen frå i fjord – år 2020 – finns ä jänn litn berättäls så jättär ”Åv gåmålt”. Ä anndlär umm gåmålt soldmål. I a ju afft turn tä fin-att je liti pap-låd ättär Ryss Niss, da an add sambla lappär, fullär i gambäl soldord. Släjkä så knapast e i bruk nu fö tidn.

Så nu kännär i mi lutin tä flukk-framm någä til lappär. Då passär ä full bra tä byrj-å minn ordä:

lutinhågad, upplagdI dag kännär i då innt mi lutin tä städa.
 I dag har jag då inte lust att städa.
bjär-til, ummbli av, ske (tveksamt)Ä ska då sagt bjär-til, umm eta bi-åv nå.
Det är då tveksamt om det där blir av.
bus-åhänsynslöst ställa till svars eller förebråAn busät-å ännä mitt uti fotji.
Han förebrådde henne hänsynslöst i allas närvaro.
knyplasbrottasDämm ålld-å knyplas jämmt.
Dom håller alltid på att brottas.
knärrasvräka sigSturgåssär go å knärras. Killarna går och vräker sig. (Stöddiga!)
krjop ät-opkrypa intill varandraDämm va fäigär tä krjop ät-op då ä vårt kuli.
De var belåtna med att krypa intill varan- dra då det blev kallt.
fäjinnöjd, tillfreds, gladI e so fäjin att ä djikk bra.
Jag är så glad att det gick bra.
räjvalätt åtkomlig för- mögenhetDan tog an si je rykti räjva.
Där tog han sig en förmögenhet på lätt sätt.
ra vegraka vägen, utan omvägO kamm ra veg bot-a onum.
Hon kom raka vägen till honom.
sjokatrånad, längtanAn fikk merik-sjoko.
Han fick längtan att fara till Amerika.
sjänn/ sjänäse! / titta!Sjänn ur an gor! Se hur han går!
Sjänä ur o si-åjt! Se hur hon ser ut!
svångguthungrad, mycket hungrigI va utå jätå dässt i vårt så svångg så.
Jag var utan mat tills jag blev så hungrig.
stittjinsnarstucken, lätt- retad, tvärargAn vårt så stittjin.
Han blev så tvärarg.
sämkärnfattig (om säd)Sädi e säm i år.
Säden är kärnfattig i år.
tyttjmytjingranntycktAn e så tyttjmytjin så ä e innt rådli sköj minn onum.
Han är så granntyckt, så det är inte rådligt att skoja med honom.
spunåstickgarn, ullgarnÄ e så svårt tä få tag i nånn rykktin spunå nu fö tidn.
Det är så svårt att få tag på riktigt ullgarn nu för tiden.
Ållt!Håll upp! Sluta!Ållt! Ä räkk!
Då någon serverar mig kaffe, och jag vill bara ha en halv kopp.
örtjäämne, virkeI fikk jätt att-örtj åv mona. Jag fick ett hattämne av mor. (Material till kvinnohatt).

Umm ä ädd su itta-å va nånn så funnderär yvyr vännd-fö ä e jätt sträkk unndär bokstavän l ibland, så betydär ä, att ä e jätt ”tjåkkt” l. Prov tä rull-ijop tunggo upi gomim, länggst att, å seg ”litn”.

Margit Andersson