Åv gåmålt

Foto: Torbjörn Nääs

Ä va jänn dag då i älld-å pysjät å sulld sårrter litä i nå paper. Bässt ä va, fann i att jänn litn pap-assk. Upå lutji stodd ä: »Extra rapid Konkurrens Torrplåtar. Fotografiskt Handelshus, Malmö. 1/1 duss 2:50«. Gambäl glasplåtär, då föståss. Ättär farbror männ, Ryss Niss. (Håll Nils Mattsson, 1877–1959). Niss älld ju jämmt å knäppät kort. Män, ur litt asstjän va! An e nug tom, tänkt i.

Asstjän va brått innt tom. Ä så va da nidi, va ändå roligär älld nå gambäl fotografiär. Je liti gulld-gruva! 66 små paperslappär minn gåmålt soldmål!

Yffst å vänn lapp; jätt soldmålsord. I byrjär-å minn: ”ra bus”. Unndär kumm svänsk ordä: ”utan tvekan”. Å sä kumm ä je el soldmålsmeningg minn etan ordä i: ”An djikk-inn ra bus, fasst an visst ur fali ä va”. Upå svänsk bi ä: ”Han gick in utan tvekan, fastän han visste hur farligt det var”.

Å nu flukkär i litä frå asstjim:

illvarmisstänksamI vårt illvar då i såg ur ä djikk. Jag blev misstänksam då jag såg hur det gick.
alv-kallförlovad man 
åpynjasuppföra sig lustigtDämm åpynjäs så i duvd innt ålld mi fö skratt. De uppförde sig så lustigt så jag kunde inte hålla mig för skratt.
ufsinämycketAn a ufsinä åv åll delum. Han har mycket av allting.
tvi-fällttvetydigtÄ va branug tvifällt ä an säjd(ä). Det var ganska tvetydigt det han sade.
krjop-a siminskaÖ-stattjän krjop-a si. Höstacken minskar.
onärttillräckligtÄ va onärt kållt. Det var tillräckligt (nästan för mycket) kallt.
llkauppmanaÄ jopt innt tä fållk an. Det hjälpte inte att uppmana honom.
sjokastrå, trakta efterO gor å sjokäs att o sa få fia. Hon går och önskar att hon ska få följa med.
ärtjastrå, längtaÄ e innt nå ärtjas ättär. Det är inte något att längta efter.
vilnasvilja haNug ädd i vilnas je kron(a). Nog skulle jag vilja ha en krona.
klukkknäppsekundÄ gor upå jänn klukk-knäpp. Det går på en sekund.
blukå upåsyssla enträget med hårt kroppsarbeteAn e voni tä blukå upå. Han är van vid hårt kroppsarbete.
a biåvbehövaI a biåv tjän mi jänn slannt. Jag behöver tjäna en slant.
bällakunnaAn få full ä umm an bällär. Han får väl det om han kan
tjevlasmunhuggasJämt ålld dämm-å tjevlas. Jämt håller de på munhuggas
apiperson som är föremål för gyckelAn e ållumas api. Han är allas driftkucku.
åtägdhar en viss likhetAn e åtägd mosäjnä. Han har en viss likhet med mor sin.

Ja, eta va någä sold-ord så innt vir brukum vänn dag. Ä finns flerär!
Upå dämda små lappum a Niss skriva minn fonetisk skrivstil. Dånn, så begripär si å släjkt, si minn jätt tag ur ä sa låta. Jänndäst fonetik så i a budi- til minn, e tä a jätt sträkk unndär bokstavän l. Då e ä jätt tjåkkt l. (Rull jop tunggo upi gomim, länggst att, å seg: lås.)

Margit Andersson