Bomärken södra Gruddbo

Namnunderskrifter från köpebrev ang. skogförsäljning till Korsnäs Sågverks AB,upprättat 1890.

Noteras kan, att de som själva skriver sitt namn oftast ej använder bomärke, medan kvinnor och icke skrivkunniga män fått rita sitt märke där köparens ombud Oscar Scollin anvisat.