Bomärken i Ryssa

1989 års bomärkes- och gårdsinventering gäller Ryssa, som ända fram till 1900-talets början var en fäbod. Detta innebär att varje gård tidigare tillhörde en viss gård på själva Sollerön, och så gott som varje by på ön är representerad.

Rothagegårdarna är talrikast och finns mestadels mitt i byn, Bråmåbogårdarna ligger i byns sydöstra del, Utanmyra ligger utspritt lite här och var liksom Gruddbo. Bengtsarvet är fåtaligt representerat och gårdar tillhörande Bodarna förekommer inte alls. På Mora-sidan är det gårdar från Utmelands by.

Går man några generationer bakåt i tiden är de flesta i byn släkt med varandra på ett eller annat sätt. Uttrycket ”en enda stor familj” passar bra här. Och i Ryssa kan man sin historia och känner mycket väl till sina gamla bomärken. Att gå runt i gårdarna och ”gnågå”, d v s forska, och där få träffa minnesgoda Ryssabor som t ex Böl Signe, Ryssmas Maria, Påls Gunnar, Garp Maria, Löv Erik, Bromans Helmer, Brutär Rosa, Knagg Elsa, Ryssnis Jannes och många andra har varit en fin upplevelse.

Ryssmas Marias morfarsfar hette Daniel Danielsson-Lund
soldat nr 105 Lund vid Kungl. Dalregementet och Mora kompani – f, 1786, d. 1832.
Han erhöll” Medaille för tapperhet i fält” och blev 1830 befordrad till Corpral.
Under strider i Skåne blev han tillfångatagen och satt vid två tillfällen fängslad i Danmark.
Under fångenskapen tillverkade han en vacker ask med inskriptioner i botten och på locket.