Nya ting i kyrkan

Sollerö kyrka har under året 1998 berikats med flera vackra och praktiska ting. Den 25-27 september visiterades Sollerö pastorat av kontraktsprosten Per Boreklev från Säma. I samband med visitationen invigdes några av nyförvärven, en kororgel, ett bårtäcke, en svepduk (corporale) och ett glasfönster i Lillkyrkan.

Kantor Erik Andersen i sollerödräkt spelar på den nya kororgeln. Foto Hans Lundin

Kororgel

En flyttbar kororgel har länge stått på önskelistan och det har nu blivit verklighet genom en mycket generös, anonym donation. Många gånger har man sett våra körledare och kantorer förflytta sig med snabba steg mellan kören framme vid koret och orgeln uppe på ”skullen” längst bak i kyrkan, en avsevärd sträcka. Nu kan vår kantor ta det lugnare. Han sitter framme vid kororgeln och har ögonkontakt med såväl präst, kör som församling.

Orgeln är byggd 1998 av Ernst Burgman, Magnussons orgelbyggeri i Göteborg. Orgelhuset är tillverkat av kvistren fura, och övriga träslag är t ex päron och ebenholts. Tangenterna är belagda med oxben. Orgeln har 270 metallpipor, framställda i Tyskland, den minsta är 2 cm och den längsta 2,57 m. Nio månader tog det att bygga den. Målningen är utförd av Börje Sernfält, Siljansnäs och färgsättning har målaren, länsantikvarien och vår orgelkommitté gemensamt kommit fram till. Den lyser vackert i flera blå nyanser med lister i bladguld. Som kyrkvärd, med förmånen att få sitta närmast orgeln, upphör jag aldrig att beundra vår kantor Erik Andersens snabba fotarbete och förmågan att dra i rätt spak vid rätt tillfälle. En njutning för såväl ögon som öron.

Bårtäcket. Tillverkarna kan vara stolta över sitt verk.
Fr. v. Birgitta Wik. Kerstin Rälg och Lill-Anna Bälter. Foto: Anders Hagman

Bårtäcke

Ett bårtäcke har stått på önskelistan i många år, och nu har också denna önskan förverkligats.

Tyget är handvävt ylle, vävt av Rapp Karin Olsson och skänkt av Jonssons hemslöjd. Det är sedan berett och valkat på Bergå Färgeri & Ullspinneri i Stora Skedvi. Täcket har ett mellanfoder av vadd och är fodrat med oblekt linne. På täckets mitt har vi solöns egen symbol, en strålande sol, sydd av Birgitta Wik med tre gula nyanser mouline- och guldtråd. Runt om går en bård, sydd i dubbel blå soldsöm, och den har förstås vår egen soldsömsexpert Lill-Anna Bälter i Utanmyra sytt. På en av kortsidorna är vårt sockenvapen och årtalet 1998 broderat i blått. Ihopsömnaden har Kerstin Rälg och Birgitta Wik utfört.

Solen, soldsöm och Sollerö sockenvapen, allt hör bygden till och är en vacker inramning till den sista vilan.

Corporale

Corporale, svepduk, är den duk på vilken kalk och paten står vid nattvardsmässans firande. Den gamla var sliten och kyrkoherden bad någon i frivilliga arbetskretsen att reparera den. Men Lill-Anna Bälter sydde ett nytt med det gamla som förlaga och skänkte det till Sollerö församling.

Corporalet användes för första gången då kontraktsprosten Boreklev och kyrkoherde Hans Lundin förättade mässan denna högtidliga september­ söndag.

Kyrkfönster

Sakristian bakom det stora kyrkorummet inreddes 193 7 till kyrkorum och brukar kallas Lillkyrkan. Den används vintertid vid gudstjänster samt vid vigslar och dop. Här är det lägre i tak och mindre fönster, och en altartavla skulle utestänga mycket av ljuset från norr. Därför har man valt att i stället för altartavla sätta in ett fönster i färgat glas.

Uppdraget att skapa glasfönstret gick till glasmålaren Siegfried Heim från Stockholm. Han tillverkade tre förslag som han byggde upp i modeller. Av dessa valde kyrkorådet det alternativ som bäst symboliserade Sollerön i form och färg; gult som solen, blått som Siljans vatten med bergen i bakgrunden, grönt som skogen och fälten samt ett stänk av rött i kompositionens centrum. Glasfönstret är tillverkat i gammal teknik och harmonierar vackert med Lillkyrkans färgsättning.

Glasfönstret har i huvudsak bekostats genom gåvor och kollektmedel. Lillkyrkans interiör har därmed fått en efterlängtad och smakfull komplette­ ring.

Det nya kyrkfönstret i Lillkyrkan. Foto: Anders Hagman

Ljuständare

Då och då gästas Sollerö kyrka av ättlingar till Solleröbor som utvandrat till Amerika för länge sedan. Den 1 :a advent 1997 hade vi besök av Roland L. Peterson från Minnesota i USA, ättling i fjärde led efter Sutter Jöns Olsson från Rothagen på Sollerön. Mr. Peterson kom till kyrkan i god tid och fick bevittna kyrkvärdarnas olika bestyr inför gudstjänsten. I adventstid är det t ex många ljus som ska tändas, åtskilliga tändstickor går åt och fingrar bränns. Effektiv och praktiskt som en amerikan oftast är, insåg vår gäst att något kunde göras. Hemkommen till Minnesota satte han i gång en insamling bland sina Suttersläktingar runt om i staterna, och resultatet blev två ljuständare/släckare i mässing, som Sollerö församling nu erhållit som gåva. Ljuständarna invigdes på 1 :a advent i år, då det första ljuset i adventsstaken tändes.

Sutterättlingarna i Amerika är många och finns utspridda över hela kontinenten. De tjugo personer som sänt oss gåvan . bor i Minnesota, Wisconsin, Iowa, Indiana, Texas, Californien och Kentucky. Flera av dem har varit här, flera lär komma på besök vad det lider. Det är en fin gest, och vi tackar för denna både vackra och användbara gåva till Sollerö kyrka från Sutterfolk i Amerika.

Margit Andersson