Musik, sånger, visor, dikter

100-åringen och Sollerö långdans

100-åringen och Sollerö långdans

Dunder Karin Jönsson Ibland kan man utan att ha någon allvarligare målsättning bli inblandad i händelser, som ...
Ån

Ån

Där födes av rännil och bäckar en åi myrarnas våtmarks/and,den vindlar sin väg genomforsar och sjötill Mångnäs vid ...
Äppelträdsallén

Äppelträdsallén

Johan Öhmans text till sin egen teckning: Och där ungdomen gårreder jorden och sårskall det spiraskall det ...
Återvinning

Återvinning

Vila tryggt i jordens famnni som ärvde gårdars namn,möda, vila, gråt och sånghär på Sollerön en gång! Minnet ...
Den gamla fäboden

Den gamla fäboden

Musik: Rull Karl LarssonText: Elsa Olofsson Jag vandrar en stig över välbekant markbland susande granar och ...
Det låg ett skimmer

Det låg ett skimmer

Det låg ett skimmeröver Sollerön denna vackra dagett solvarmt dis där dröjerden som denna syn fick se, var ...
Dikter

Dikter

Foto: Torbjörn Nääs Dikterna är hämtade ur en diktsamling som heter: »Avdelning 11 D: Universum« och utkommer ...
Dikter

Dikter

Just som jag på hemvägkom runt vedbodknutenbörjade det snöa. Stilla och högtidligtkysste flingornadet ...
Dikter

Dikter

När regnet har upphörtklev vi ut på lindanbakom Storan Anders' snickarbod Klövern full av Natt och Dag!Nytvagna ...
Dikter av elever i Sollerö skola

Dikter av elever i Sollerö skola

Barnets Ljus Jag tänder ett ljus för ett barn,som inget riktigt hem har.Jag tänder ett ljus för ett barn,som ...
Dikter av elever i Sollerö skola

Dikter av elever i Sollerö skola

Skönt Jag tycker om att sovaför min kudde är så varm och sköntäcket är mjukt och sköntdet är så skönt att ...
Dikter av elever i Sollerö skola

Dikter av elever i Sollerö skola

Jag frågar vad är lycka? Kvällens frid, en tryckning av en tass och inget mera.Att segla ut ur gyttja, säv, hav ...
Dikter av elever i Sollerö skola

Dikter av elever i Sollerö skola

SommarJag drömmerdrömmer gör jag jämtom sommar och solnere på strandeni den skönaste stolvattnetsköljer upp mot ...
Dikter av elever i Sollerö skola

Dikter av elever i Sollerö skola

Sollerön är en mycket vacker öden ligger mitt ute i en sjöEn flicka som heter Madelenkom till Sollerönför att ...
Dikter av skolbarn

Dikter av skolbarn

Sollerön.Jag gillar solens öhär vill jag leva, här vill jag döi Koopen är det varmt och gottdär kan du köpa en ...
En vinternatt i Holen

En vinternatt i Holen

Nisisgard i Mångbergsholen För nästan 50 år sedan under en vårstädning i ”gammelstugan” i Mångbergs-Holen, ...
Ett liv som spelman och musikant

Ett liv som spelman och musikant

Under skoltiden var jag inte särskilt intresserad av musikundervisningen. Samtidigt var jag oerhört imponerad av ...
Flenaresan 1921

Flenaresan 1921

Vill nedteckna några rader från en härlig sommarfärdsom i minnets solskensglitter ger en skymt av sagans ...
Folkmusik från Sollerön

Folkmusik från Sollerön

Jag skulle bara bo i Mälardalen en kort stund, var det tänkt, men eftersom jag fastnade där tänkte jag att jag ...
Från Soldpojkarnas bal till Vilda Västern

Från Soldpojkarnas bal till Vilda Västern

Vid sidan om den idrottsliga verksamheten kom Sollerö idrottsförening att bli dominerande inom nöjeslivet. Där ...
Gamla låtar som nya visor

Gamla låtar som nya visor

I varje bygd finns en traditionell repertoar av gamla visor och sånger. Den som söker i denna frapperas måhända av ...
Gamla och nya folkvisor

Gamla och nya folkvisor

När man blir gammal och närminnet börjar svikta framträder gärna de visor man sjöng i sin barndom med förnyad ...
Gammal husknut

Gammal husknut

Ut sticker du, knut,din gamla knotiga näsaoch nosar på vädret.Konjunkturernaute i världen fnyserdu åt, så damm ...
Garbergsvisan

Garbergsvisan

Den här visan hittade jag i en byrålåda efter min mamma Karin. Hon hade bett Olans Margit att skriva ner den och ...
Gesundakören 35 år

Gesundakören 35 år

En kör är en musikalisk ensemble bestående av sångare. Det är den kanske äldsta och mest spridda typen av ...
Gravskrift

Gravskrift

En ljusröd sandstenshällav förnämligt hantverkssnittrest i utkanten av kyrkogården.»Här Hwilar Rättaren ...
Härbret

Härbret

Ögat smeker stockarna,rödskimrande av tusendagars solstek.Fingret söker årsringarna,karvade av väder och ...
Hornblåsarträff i Gesunda

Hornblåsarträff i Gesunda

fr. vänster: Carl Gustav Färje, Sven Bohm, Britt-Johan Persson, Pelle Jakobsson, Mats Moen, Ralf Mååg, Gunnar ...
Hornblåserskan

Hornblåserskan

Lavas Margit Lavas Margit Berättar Lavas Margit var min farmor. Hon har hängt på många stugväggar under namn ...
Husmamsellens skottårsvisa

Husmamsellens skottårsvisa

1 Här, o män, ni anbud hafvaAf en giftasvuxen möSom är kristnad till GustafaAf en prest på Sollerö.Hon har suckat ...
Je fin taväl

Je fin taväl

Je fin tavelTä sto båti Klicktimå sjå soli go nidå immäln e brandgol å lila å rod.Ald åk nittär Ryssågådå ...
Je lådigs-veis

Je lådigs-veis

Diktad av Rull Anders Jönsson och införd i "Trefnad" nr 4 den 13/5 1905. Ja, nu a lådin kemi min grönt å ...
Je lådigsväjs

Je lådigsväjs

en vårvisa från Sollerön Den av Rull Anders Jönsson skrivna och av Karl-Erik Forsslund i "Med Dalälven från ...
Kvarnidyll

Kvarnidyll

KvarnidyllLadda ner
Mångbergsvisan

Mångbergsvisan

Här upp i Dalom som skogarna susa,härligt, harmoniskt, så ljuvligt och friskt.Här hör man vattnet i åarna ...
Med Sollerökören under sju decennier

Med Sollerökören under sju decennier

Sollerö-kören vid kyrkan år 1922.Bakre raden fr. v: Rull-Anders, Mas-Albert, Ryss-Anders, Bom-Lars, D K, ...
Min barndoms skog

Min barndoms skog

Jag minns från en fjärranvår, hur kring min fadersstuga med tjusad blick jag sågdina sprödgröna björkar ...
Musikcafé – vår nya tradition

Musikcafé – vår nya tradition

Det finns så många lustiga talesätt i vårt språk, t ex detta att "en gång är ingen gång, men två gånger är en ...
Musikstudier i London

Musikstudier i London

Det hela började våren -97 när jag gick på musikskola i Malung. Två av mina klasskamrater; Pelle Gustavsson ...
När Kalle fyllde 50 år

När Kalle fyllde 50 år

DK -Dunder Carl Ohlsson var en revymakare och visdiktare av stortformat. Han diktade humoristiska visor till ...
Prästen och klockaren i stigluckan

Prästen och klockaren i stigluckan

När de stod där i portenvar allting förbi. Gökarnas rop i ÅgåbåckSkratten i smultronrösenaTröskverkets sång i ...
Rättelse och tillägg

Rättelse och tillägg

Förra årets artikel i Sool-Öen 1991 om "Gamla och nya folkvisor" har beskurits genom att noterna ej kommit med. ...
Ru svirväl

Ru svirväl

Um kvälldn e fin vill i åjt å ru dragi stjot uti båtn å rur någä tag å släppär åv revi å brymsär min vevi. An bi ...
Så sjöngo de gamble

Så sjöngo de gamble

En torpare spelar psalmodikon i stugan vid spiselhällen, och toner om Salem och Libanon förljuva den fattiga ...
Snabbspolade tidevarv

Snabbspolade tidevarv

jag levde i flera århundradeni Jesbäkk, i isbäck, i kalldrag bevaradmig anförtroddes en byför att vaka över våndor ...
Solleröflickorna

Solleröflickorna

Den 15 januari 1964 skrev journalisten Gege i Dala-Demokraten att "Här får twisten lämna plats för krusidulliga ...
Sollerökören sprider sina sånger västerut

Sollerökören sprider sina sånger västerut

2009 fick vi i Sollerökören via Karin Kent från Hindersgården kontakt med en församling i den lilla staden ...
Sollerön i dikten

Sollerön i dikten

"Solen lyser på Sollerön", inledningsdikten i årets krönika, är skriven av Karl Erik Forslund (1872-1941), mest ...
Solleröpsalm om våren

Solleröpsalm om våren

Nu gröna står Solleröns stränderoch fruktträden blommar på nytt.Tack Gud för den värme du sänderoch tack för att ...
Som de gamla sjunga

Som de gamla sjunga

Något om vaggvisor och barnvisor på Soll "Ru, ru Månggsjo, mångger fisker Jinggum vir,stupp dem nidi sättjen, ...
Sveriges första spelmansstämma hölls i Gesunda

Sveriges första spelmansstämma hölls i Gesunda

Av professor Mats Rehnberg Spelmansstämman i Gesunda 1906.Ljuder Anders, Nils Andersson, Anders Zorn Sedan ...
Träddikt

Träddikt

Foto: Torbjörn Nääs Vintern 1994-95 bodde jag i Lärkastugan som stipendiat, för att lära känna Sollerön och ...
Tre små kullor

Tre små kullor

Text: Ingemar HasselbladMusik: Otto Forslund Visan med Forslunds tonsättning sjöngs på Sollerön omkring 1937. ...
Turistens önskan

Turistens önskan

Mel: I Gällivare trakter Text: D.K. Bråmå Alice Carlsson som turist vid nyårsrevyn 1953 Jag är en ...
Unga sjunga

Unga sjunga

EN NATT I JUNI I vaknät tidåt jän dagA va så fint vedäratt man nästan vårt svag.I djick upp å tittät åjtå i ärd ...
Vaggvisa från Sollerön

Vaggvisa från Sollerön

Jag har med intresse tagit del av artikeln i 1984 års Sool-Öen om vagg- och barnvisor på Soll. När det gäller ...
Våra fäbodars musik

Våra fäbodars musik

"Finns i Dalarnas härbren ett bockhornsom har kvar sina läten från förrvar är getherdens vårliga lockhornsom slog ...
Våra roteslogar

Våra roteslogar

Från Lavas Järks anteckningarMel: Flickorna i Småland På våra roteslogar där som kärr och mossa grordär är det ...
Vårt musikarv

Vårt musikarv

Christina Påhls West. Foto: Torbjörn Nääs Folkmusiken är ett samlande begrepp på en rik tradition av folkligt ...
Visa inför kommunsammanslagningen

Visa inför kommunsammanslagningen

Skriven i december 1970Mel. Sverige är mitt allt på jorden. Soldi är vårt allt på jorden!Intet är som Soldi ...
Visan från Utanmyra och skillingtrycken

Visan från Utanmyra och skillingtrycken

Dalfolket är och har framför allt varit ett sjungande folk. Frågar man en nutida Sollerö-bo vad av sång och musik, ...