Äppelträdsallén

Johan Öhmans text till sin egen teckning:

Och där ungdomen går
reder jorden och sår
skall det spira
skall det växa
för ett kommande år

Kan det sägas bättre? Johans enkla teckning och hans fyndiga kommentar är ju en hel predikan.

Att det hela är högaktuellt på Sollerön våren 1997 gör inte Johans budskap mindre intressant efter 84 år.

Johan Öhman 1890 – 1916, se Sool-Öen 1994. Versen är hämtad ur Dalarnas ungdomsmarsch av Carl Larsson i By.