Je fin taväl

Je fin tavel
Tä sto båti Klicktim
å sjå soli go nid
å immäln e brandgol å lila å rod.
Ald åk nittär Ryssågå
då blåsippor bljoma
å Väitji gor ögäst o gor.
Tä åk yvyr bruni
då vatnä bar gliträr
å bljomer i galt
frå tållär å jena,
å åll mörtji stämma
att ä e finäst tidi.
A e je fin taväl,
då väitmolni sigäl i rad
yvyr åll dömda bjeri så blåna.
I am bå Riviera å Capri jän em
um vir stanum til å begrundum
mäss vir em upå veg a Jesundum

G.F.