EN NATT I JUNI

I vaknät tidåt jän dag
A va så fint vedär
att man nästan vårt svag.
I djick upp å tittät åjt
å i ärd jän fugäl sjung min sän tåjt
I djick å lagd mi attä
å då kam väre kattä
Då vårt i tvundjin å djäv an mat
å då kam Ivo* så klart
Då djick i å lagd mi fö ander gåndjän
å låg å ärd upå fugelsåndjän
Då kam mamma å säjd att i måst såvå
å int va upp å tråvå.
Då få i full lov å djärå ä
inå tackor byrå min sätt Bäää.

Karin N., 12 år

* Hunden

SKRÄCK

Skräcken kommer tassande
på Skottlands stora, mörka hedar,
till mig i det öde slottet Krakenborg
Här viner vinden natt och dag
Här vimlar det av fladdermöss och troll
Hos mig i det öde slottet Krakenborg
Varje natt det rasslar utav kedjor
i mörka fängelsehålorna
Där benknotor vitnar
Hos mig i det öde slottet Krakenborg.

Anders Nyström, 11 år