Rättelse och tillägg

Förra årets artikel i Sool-Öen 1991 om ”Gamla och nya folkvisor” har beskurits genom att noterna ej kommit med. Här följer kompletteringen (Texten till alla fyra verserna finns i Sool-Öen 1991)

Lilly Sterner

Länk till artikel i Sool-Öen 1991