Je lådigsväjs

en vårvisa från Sollerön


Den av Rull Anders Jönsson skrivna och av Karl-Erik Forsslund i ”Med Dalälven från källorna till havet” återgivna dikten har tidigare av Sollerökören sjungits unisont på den melodi, som förutvarande läkaren vid Mora lasarett Folke Tideström skrivit. Inom kören önskade vi få sången i 4-stämmig sättning och vände oss därför till Carl-Gustaf Färje i Alvdalen. Till vår glädje och överraskning förärade han oss då först ett mycket lyckat arrangemang av den efter Trapp Margit upptecknade psalmmelodin ”En herrdag i höjden”, en sättning som kören redan vid ett flertal tillfällen med tacksamhet sjungit.

I januari 1973 fick vi Lådigsveiso i arrangemang för 4-stämmig blandad kör och med en av Färje nyskriven, lättillgänglig durmelodi, som uppskattas av såväl körsångare som åhörare. Tack vare Carl-Gustaf Färje kommer denna visa förmodligen att bli ett givet sånginslag vid det årliga Valborgsmässofirandet på vår Hembygdsgård, och kanske också en melodi, som blir allmänt trallad på Sollerön under vårveckorna, när grönskan börjar spira och förvandla vår ö till ett blomstrande paradis.

Margareta Schmidt