Våra roteslogar

Från Lavas Järks anteckningar
Mel: Flickorna i Småland

 1. På våra roteslogar där som kärr och mossa gror
  där är det bördig åkerjord, fast många ej det tror
  Ett dike blott man gräver så att vattnet rinner bort
  sen får man plöja, harva, så och skörda inom kort

  Refräng:
  Det är våra roteslogar, slogar som skall giva bröd
  bara vattnet rinner bort så får vi bröd i överflöd
  Det är våra roteslogar som ska föda våran ko
  och sen får vi leva uti överflöd ska ni tro
 2. Och våra kloka gubbar som beslutade så här
  att slogarna ska odlas, det blir ej så stort besvär
  att kostnaden blir ringa det har sakkunskapen sagt
  och nu vi har en chans att visa bönderna vår makt

  Refräng:
  Det är våra roteslogar …
 3. En gång i sockenstugan ett möte lystes ut
  men där fick ingen yttra sig, det var bestämt förut
  Och folket protesterade med mummel och med knot
  men ingenting där hjälpte, varken böner eller hot

  Refräng:
  Det är våra roteslogar …
 4. Men när vi har in vallat och allt har blivit klart
  då ska ni se att buskarna de skjuter upp med fart
  Att det blir dyra buskar det kan ni väl förstå
  och någon annan gröda kan vi väl ej knappast få

  Refräng:
  Det är våra roteslogar …
Erik Lafvas – kanske ett av våra sista bygdeoriginal – kisar förnöjt mot fotografen vid sina domäner kring ”Gatutjittan ”. För omkring femtio år sedan skrev Lavas-lärk sin visa om roteslagarna och invallningsföretaget som då var aktuellt. Avsikten med projektet var att utvinna åkermark ur det sanka området nedom Utanmyra-Rothagen till fromma för jordbruket. Föga anade beslutsfattarna den utveckling som förestod.
Var Järk skeptisk eller var han framsynt? I varje fall besannades hans farhågor.
Hans visa kunde mycket väl ha framförts i någon av SO-talets lokalrevyer på Sollerön.