Vaggvisa från Sollerön

Jag har med intresse tagit del av artikeln i 1984 års Sool-Öen om vagg- och barnvisor på Soll.

När det gäller ”Ru, ru , Månggsjo” så sjöng Päls Ann den för mig på 40-talet. Hennes version avviker från Håll Nils bl a genom flera fraser. Jag har arrangerat visan för sång och piano – en ungdomsromantisk försyndelse med vågskvalp och dropp från årblad mm.

Holger Wikström

Ru, Ru, Mångsjo månger fisker fingum vir.
Abborrer dem va månger å gäddor dem va långer.
Stupp dem nid i sättjen, å bjärå dem yvyr bättjen,
å spå rå dem a jolum, a påskum, å pingst.

Alla ng-ljud utom i ”pingst” uttalas som ng-g.
Tj-ljudet i ”sättjen” och ”bättjen” uttalas som t-tj.
Sj-ljudet i ”sjo” (Mångsjo) uttalas som s-j.
G i ”gäddor” uttalas ej som j utan som g.
L i ”långer” och ”jolun” uttalas tjockt.
”Spårå” och ”bjärå” uttalas med tonvikt på 1 :a stavelsen.

Foto: M. Larsson