Prästen och klockaren i stigluckan

När de stod där i porten
var allting förbi.

Gökarnas rop i Ågåbåck
Skratten i smultronrösena
Tröskverkets sång i den tidiga skymningen
Slädarnas klang över ön.

Kom jordens barn
din tid är
kort.

De väntar på dem
vid fädernehuset.
De sjöng dem till mötes
ett steg över gruset.


Präst-Kisti