Foto: Torbjörn Nääs

Dikterna är hämtade ur en diktsamling som heter: »Avdelning 11 D: Universum« och utkommer på Ordfront förlag 2021. Den heter så för att det finns minst elva dimensioner i universum. Vi tillhör alla universum, alla varelser, fysiska fenomen, från en näve grus från Gesundaberget till stjärnor, nebulosor och svarta hål. Sollerön och Siljan lär dessutom ha sitt ursprung i ett meteoritnedfall. Vi människor består av stjärnaska. Så man kan säga att det mesta hänger samman.

Varför ordet avdelning har kommit med beror på att vi i diktsamlingen befinner oss på en avdelning för senildementa. Jag vill med det återupprätta de senila. Det finns 130000–150000 personer med den diagnosen i vårt land. Det är en bortglömd grupp i samhället som de flesta ändå har en relation till. En bidragande orsak är att jag själv arbetade på en sådan avdelning i början av 80-talet på Långbro sjukhus.

Utgångspunkten och starten för dikterna var att jag blev alltmer intresserad av hur universum uppstod och hur det ser ut. Hur de fysiska och kosmiska lagar fungerar som vi alla lever under och är en del av. Både i stort, men även i smått, alltså den mikrovärld med atomer, elementarpartiklar och olika krafter som gör att allt existerar, lever, dör och återuppstår.

Författaren

Sören Bondeson är född och uppvuxen i Gesunda där han lever större delen av sin tid. Den resterande tiden är han som han själv utrycker det, utlokaliserad till Aspudden, Hägersten i Stockholm.

Han har gett ut tio böcker i olika genrer: deckare, diktsamlingar, faktaböcker, novellsamlingar och romaner. Diktsamlingen »En m3 Jord« blev August-nominerad 2011. Senaste bok är den historiska kriminalromanen »Lögnen är en annan sanning« från 2017, som är en spionhistoria som tilldrar sig hösten 1941.

Det kan tilläggas att varje ord i den kommande diktsamlingen har skrivits i Gesunda.

Laudes 4

Det skedde överallt
och samtidigt
för 13,8 miljarder år sedan.

I ett litet klot
som skrek av hetta
utan tid och rum.

Efter tre minuter
hade vår grund
och tillblivelse skapats.

Där i infernot
lekte elementarpartiklarna:
elektroner, fotoner, protoner,
neutroner, kvarkar och alla
deras kända och okända kusiner.

För att inte tala
om deras spegelbilder
som ingick i förvandlingen.

Antagligen var det inte
första gången ett universum skapades
eftersom ingenstans finns ett tomrum.
Ursoppan var redan där.

Egentligen borde inte en döende,
gammal människa låta tankarna fara iväg
till de första hundra sekunderna
av universums födelse
där neutroner och protoner
slog sig ihop till atomkärnor.

Laudes 7

Att bli varse det vi ser
har redan hänt.

Det är lätt att glömma
den detaljen.

Just att ljuset
tar sin tid
att nå ögat.

Medan du läser
den här meningen
färdas ljuset
ungefär tjugosex
gånger runt jorden.

Nu går någon förbi
i korridoren utanför
samtidigt som jag
avbildar oändligheten
inom mig själv.