fr. vänster: Carl Gustav Färje, Sven Bohm, Britt-Johan Persson, Pelle Jakobsson, Mats Moen,
Ralf Mååg, Gunnar Torgils, Erik Nyberg, Arne Hårdén, John Erik Eggens, Erik Danielsson, Anton Moberg,
Sören Törnkvist, Jörgen Dicander, Ragnar Forslund, Lennart Andreasson.

Kristi himmelsfärdsdag den 23 maj i fjol var Dalarnas hornblåsare kallade till uppspelning vid Måstäpp i Gesunda. Platsen var väl vald och lämpad för en sådan sak dels historiskt och dels för sitt något avskilda läge från de bullriga allfarvägarna. Inte minst det strålande vårvädret bidrog till en lyckad och inspirerande eftermiddag. 18 personer av 25 kallade infann sig med sina vallhorn, och uppspelningen skedde för var och en i tur och ordning med åtföljande kommentarer om låtarnas härkomst och- bruk, en del även med angivande av texter och sång.

Hembygdsföreningens ordförande Helmer Nilsson välkomsttalade och slutade med E. A. Karlfeldts välkända strofer ”Var är folket som blåste i djurhorn”. Pelle Jakobsson från Orsa blåste fanfarer i vall-lur och låtar på horn och Carl Gustav Färje, Ävdalen, blåste horn och kåserade om de gamla hornblåsarna – kvinnor och män – från svunnen tid. Man kan spåra olika karaktärer och stilarter från olika bygder i Dalarna rent melodiskt. Hornlåtarna eller locklåtarna är de mest genuina av all Dalarnas folkmusik, därför att de är framsprungna direkt ur folksjälen och är oftast föregångsmelodier till fiollåtarna.

Från Ävdalen framträdde Gunnar Torgils med bockhorn, Ragnar Forslund med kohorn och Arne Hården med bockhorn. Erik Danielsson från Sollerön blåste vall-låtar på kohorn efter Ryss Anna Olsson (hans mormor) och Anton Moberg från Rörbäcksnäs blåste bockhorn försett med stämtunga enligt både norsk och norrlandstradition. John Erik Eggens blåste Lima-låtar på bockhorn, och Britt-Johan och Sven Bohm blåste Malungslåtar på varsitt kohorn. Från Äppelbo deltog den yngste i laget, 9-årige Mats Moen med bockhorn. Ralf Mååg från Mockfjärd utförde på kohorn någon vall-låt efter Gädd-Lars. Erik Nyberg från Gagnef blåste Buller-mors låtar på kohorn, och från St. Tuna deltog Jörgen Dicander med bockhorn. Från Uppsala slutligen deltog Lennart Andreasson och Sören Törnkvist med låtar på näverlur och kohorn.

Dagen avslutades med kaffesamkväm och hornlåtar uppe på Gesundaberget.

Carl Gustav Färje