Visa inför kommunsammanslagningen

Skriven i december 1970
Mel. Sverige är mitt allt på jorden.

Soldi är vårt allt på jorden!
Intet är som Soldi kärt,
första stegen, soldmålsorden
där av far och mor jag lärt.

Där vi gömt i alla dagar
på en dröm som ej består.
Vi ej gör vad vi behagar
under Mora nästa år.

Nu så blir det tomt vid borden.
Här på vårt kommunkontor,
Albin för ej mera orden,
ingen mer nu er betror.

Allt i Mora ska man klara
om nu det är nån reson.
Man kan nästan nu befara
det behövs en Jugen Jon.

Mora är så in i norden!
Utan pengar i sin pung,
nästan bara stora orden
uppå skutan stor och tung.

Klarar dom den ej från grundet
utan den på ”strand” går opp.
Kommer vi att ner i Sundet
sätta upp ett tydligt stopp.

Soldi tycker vi ju bäst är!
Intet är som Soldi skönt,
med de blåa berg mot väster,
äppelblom och åkergrönt.

Än vår fana stolt vi höjer
den med skepp och sol uppå.
Om sen hjälp från Mora dröjer
vi nog klarar oss ändå.