Kyrka, religion

Berättkripper för 75 år sedan

Bild efter bild bläddrades förbi i mitt konfirmandalbum från de olika församlingar jag har fått tjäna. ...

En jobbarvecka med Solleröungdomar på sjömanskyrkan

Gruppen grovjobbar i sjömanskyrkan. Det tog eld direkt i föreningen Q, Kyrkans Ungdom på Sollerön, när jag lade ...

En ljuskrona från Siljansfors i Sollerö kapell

Den vackra åtta-armade ljuskronan av mässing, som hänger i Sollerö kyrkas södra sidoskepp, skall enligt kyrkans ...

En ung församlings första bekymmer

Sollerön hade äntligen efter mycken strävan blivit egen SOPHIA MAGDALENA församling, och kyrktuppen kunde 1781 ...

Ett redskap i Guds frid (Gesunda bönhus)

Gesunda bönhus Det var tidigt en söndagsmorgon i midsommartiden. Solen hade just gått upp bakom Gesundaberget, ...

Fågelprästen Lars Dalin

Lars Dalin kunde nog inte i sin ynglingaålder drömma om att han skulle bli präst. Han var född i Säfsnäs på ...

Först i raden av präster – Johan G. Wretlind

På predikstolen i sakristian ligger en stor tung bibel, en s k Karl XII:s bibel. Vid bibelutställningen i höstas i ...

Gud jag är så glad att din kyrka finns

Så börjar Britt G. Hallqvist en bön. Det vore underbart om vi envar kunde instämma i den bönen och kanske med ...

Jag döper dig

Gösta Schmidt Knappt hade sista versen på "Tryggare" förklingat, förrän den lycklige fadern lyfte upp sin ...

Kyrkoarkivets dolda skatt

Bakom den tunga brandsäkra arkivdörren på pastorsexpeditionen kan du i ett litet arkiv finna flera hyllor med ...

Mina kyrkvärdar

När jag den 1 juli 1931 tillträdde kyrkoherdetjänsten på Sollerön, togs jag vänligt och välbehövligt omhand av ...

Nya ting i Herrens hus

Vad skönt det är att gå in i Sollerö kyrka och sätta sig ner i någon av de höga kyrkbänkarna och meditera d. v. s. ...

Radiogudstjänst från Klikten

Om radiogudstjänster i allmänhet och en på Sollerön i synnerhet. Det är ett ansvarsfullt uppdrag att sända en ...

Sollerö församling 200 år

8 maj 1775 - 8 maj 1975 Från Gesundaberget kan man vid klart väder se åtta kyrktorn, vilket är någonting ...

Sollerökören hjälper familjer i Portugal

TAVIRA, PORTUGAL För fyra år sedan fick Sollerökören och St. Columbia Family Singers från Helensburgh i ...