Kyrka, religion

Att vara präst i utlandstjänst

Som präst har jag haft förmånen att under sex månader följa en svensk bataljon i ett utlandsuppdrag, eller mission ...

Berättkripper för 75 år sedan

Bild efter bild bläddrades förbi i mitt konfirmandalbum från de olika församlingar jag har fått tjäna. ...

De första stegen som egen församling

Första kyrkobibeln I vår kyrkas sakristia ligger en gammal bibel på predikstolen. Vet vi vilken skatt den utgör ...

En jobbarvecka med Solleröungdomar på sjömanskyrkan

Gruppen grovjobbar i sjömanskyrkan. Det tog eld direkt i föreningen Q, Kyrkans Ungdom på Sollerön, när jag lade ...

En ljuskrona från Siljansfors i Sollerö kapell

Den vackra åtta-armade ljuskronan av mässing, som hänger i Sollerö kyrkas södra sidoskepp, skall enligt kyrkans ...

En ung församlings första bekymmer

Sollerön hade äntligen efter mycken strävan blivit egen SOPHIA MAGDALENA församling, och kyrktuppen kunde 1781 ...

Ett redskap i Guds frid (Gesunda bönhus)

Gesunda bönhus Det var tidigt en söndagsmorgon i midsommartiden. Solen hade just gått upp bakom Gesundaberget, ...

Fågelprästen Lars Dalin

Lars Dalin kunde nog inte i sin ynglingaålder drömma om att han skulle bli präst. Han var född i Säfsnäs på ...

Fem gyllene år i Spanien

Karin och jag var anställda på ett fem-års-kontrakt som präst och husmor på Svenska Kyrkan i Fuengirola. Huvudman ...

Först i raden av präster – Johan G. Wretlind

På predikstolen i sakristian ligger en stor tung bibel, en s k Karl XII:s bibel. Vid bibelutställningen i höstas i ...

Gud jag är så glad att din kyrka finns

Så börjar Britt G. Hallqvist en bön. Det vore underbart om vi envar kunde instämma i den bönen och kanske med ...

Inskriften på majoren Daniel Jonssons epitafium

Majoren Daniel Jonsson från Bengtsarvet på Sollerön är en av Siljansbygdens mest sägenomspunna personer. Han ...

Jag döper dig

Gösta Schmidt Knappt hade sista versen på "Tryggare" förklingat, förrän den lycklige fadern lyfte upp sin ...

Kristendomen tusen år i Sverige

Före fornnordisk tid Under fornnordisk tid fanns i vårt land tron på de germanska stammarnas gudar som hos oss ...

Kyrka i förändring

Svenska kyrkan har på senare år genomgått de största förändringarna sedan reformationen på 1500-talet. Tyvärr har ...

Kyrkoarkivets dolda skatt

Bakom den tunga brandsäkra arkivdörren på pastorsexpeditionen kan du i ett litet arkiv finna flera hyllor med ...

Lars Dalin ”Fågelprästen och äppeltjuvarna”

När jag gick igenom 1800-talets kyrkorådsprotokoll för Sollerö församling var det en sak som förvånade mig. Av ...

Mina kyrkvärdar

När jag den 1 juli 1931 tillträdde kyrkoherdetjänsten på Sollerön, togs jag vänligt och välbehövligt omhand av ...

Nya ting i Herrens hus

Vad skönt det är att gå in i Sollerö kyrka och sätta sig ner i någon av de höga kyrkbänkarna och meditera d. v. s. ...

Prästen från Sollerön (Olaus J. Moraeus)

År 1777 togs ett efterlängtat och viktigt steg i Solleröns historia. Då blev vi egen församling och fick egen ...

Radiogudstjänst från Klikten

Om radiogudstjänster i allmänhet och en på Sollerön i synnerhet. Det är ett ansvarsfullt uppdrag att sända en ...

Sankt Göran och prinsessan från Sollerön

I slutet av 1989 anordnades en utställning i Stockholms Storkyrka kring Berndt Notkes stora skulpturgrupp, Sankt ...

Sollerö församling 200 år

8 maj 1775 - 8 maj 1975 Från Gesundaberget kan man vid klart väder se åtta kyrktorn, vilket är någonting ...

Sollerökören hjälper familjer i Portugal

TAVIRA, PORTUGAL För fyra år sedan fick Sollerökören och St. Columbia Family Singers från Helensburgh i ...

Sollerön – egen församling i 235 år

Om man vill strukturera Solleröns historia till några få hållpunkter skulle man kunna lyfta fram följande perioder: det ändrade levnadssättet från fångstkultur till odling i mitten av det första årtusendet efter vår tideräknings början; järnframställningens betydelse för hur bygden kunde växa fram under järnåldern från 500-talet och framåt; vikingatiden; det långdragna kristnandet; medeltidens sockenindelning.

Vägröjaren

Predikan vid TV-gudstjänsten i Sollerö kyrka tredje söndagen i Advent den 15, dec 1991. En förutsättning för ...