Kyrka, religion

Att vara präst i utlandstjänst

Att vara präst i utlandstjänst

Som präst har jag haft förmånen att under sex månader följa en svensk bataljon i ett utlandsuppdrag, eller mission ...
Berätkrippär

Berätkrippär

"I vitter sa i go nä prästim, å sä sa i gofram a pingst." Översatt lyder det så: "I vinter skall jag läsa för ...
Berättkripper för 75 år sedan

Berättkripper för 75 år sedan

Bild efter bild bläddrades förbi i mitt konfirmandalbum från de olika församlingar jag har fått tjäna. ...
Bosse präst – Solleröns siste kyrkoherde

Bosse präst – Solleröns siste kyrkoherde

Bo Wallin installeras som kyrkoherde i Solleröförsamling 1983. Foto: Lasse Klockar Lite motigt Det var minst ...
De första stegen som egen församling

De första stegen som egen församling

Första kyrkobibeln I vår kyrkas sakristia ligger en gammal bibel på predikstolen. Vet vi vilken skatt den utgör ...
Ekorrhjulet

Ekorrhjulet

I Krångstugans farstu på Sollerö Hembygdsgård hänger ett hjul, en gammal trissa av 40 cm i diameter och med en ...
En Allhelgonapredikan från 1829

En Allhelgonapredikan från 1829

PER OLOF DAHLSTRÖMSSON var tidigare skolpräst i Orsa. Efter enhällig kallelse utnämnd till pastor i Sofia ...
En jobbarvecka med Solleröungdomar på sjömanskyrkan

En jobbarvecka med Solleröungdomar på sjömanskyrkan

Gruppen grovjobbar i sjömanskyrkan. Det tog eld direkt i föreningen Q, Kyrkans Ungdom på Sollerön, när jag lade ...
En ljuskrona från Siljansfors i Sollerö kapell

En ljuskrona från Siljansfors i Sollerö kapell

Den vackra åtta-armade ljuskronan av mässing, som hänger i Sollerö kyrkas södra sidoskepp, skall enligt kyrkans ...
En ung församlings första bekymmer

En ung församlings första bekymmer

Sollerön hade äntligen efter mycken strävan blivit egen SOPHIA MAGDALENA församling, och kyrktuppen kunde 1781 ...
Ett kyrkominne

Ett kyrkominne

Foto: Torbjörn Nääs Jätt tjörtjminn Jänn gång upå fyrtitalä suld mäi mona vårå min um je begravning. I suld ...
Ett redskap i Guds frid (Gesunda bönhus)

Ett redskap i Guds frid (Gesunda bönhus)

Gesunda bönhus Det var tidigt en söndagsmorgon i midsommartiden. Solen hade just gått upp bakom Gesundaberget, ...
Ett stugmöte på 1910-talet

Ett stugmöte på 1910-talet

sett genom en liten skolpojkes ögon och hans funderingar därom. Det skulle bli stugmöte på Flint-gården i ...
Fågelprästen Lars Dalin

Fågelprästen Lars Dalin

Lars Dalin kunde nog inte i sin ynglingaålder drömma om att han skulle bli präst. Han var född i Säfsnäs på ...
Fem gyllene år i Spanien

Fem gyllene år i Spanien

Karin och jag var anställda på ett fem-års-kontrakt som präst och husmor på Svenska Kyrkan i Fuengirola. Huvudman ...
Fondvävnaden i Gesunda bönhus

Fondvävnaden i Gesunda bönhus

- Men över dem skimrar skyn i Korsets tecken,- den Lidande Kärlekens-.Men var är Kristus?Han är här, mitt ibland ...
Först i raden av präster – Johan G. Wretlind

Först i raden av präster – Johan G. Wretlind

På predikstolen i sakristian ligger en stor tung bibel, en s k Karl XII:s bibel. Vid bibelutställningen i höstas i ...
Gud jag är så glad att din kyrka finns

Gud jag är så glad att din kyrka finns

Så börjar Britt G. Hallqvist en bön. Det vore underbart om vi envar kunde instämma i den bönen och kanske med ...
Henrik Eriksson – en bondepräst

Henrik Eriksson – en bondepräst

Sollerö församling skildes från Mora och blev eget pastorat år 1775. Dess första kyrkoherde blev J. Gustav ...
Husförhör

Husförhör

Tidevarv komma, och tidevarv försvinna. Tiderna förändras, om till det bättre eller sämre är svårt att förutsäga. ...
Inskriften på majoren Daniel Jonssons epitafium

Inskriften på majoren Daniel Jonssons epitafium

Majoren Daniel Jonsson från Bengtsarvet på Sollerön är en av Siljansbygdens mest sägenomspunna personer. Han ...
Jag döper dig

Jag döper dig

Gösta Schmidt Knappt hade sista versen på "Tryggare" förklingat, förrän den lycklige fadern lyfte upp sin ...
Konfirmation -99

Konfirmation -99

Första gången vi träffades var i kyrkan. Vi blev uppropade av kyrkoherde Lars Westberg, Kicki Barklund och Agne ...
Kristendomen tusen år i Sverige

Kristendomen tusen år i Sverige

Före fornnordisk tid Under fornnordisk tid fanns i vårt land tron på de germanska stammarnas gudar som hos oss ...
Kyrka i förändring

Kyrka i förändring

Svenska kyrkan har på senare år genomgått de största förändringarna sedan reformationen på 1500-talet. Tyvärr har ...
Kyrkoarkivets dolda skatt

Kyrkoarkivets dolda skatt

Bakom den tunga brandsäkra arkivdörren på pastorsexpeditionen kan du i ett litet arkiv finna flera hyllor med ...
Kyrkohistorik

Kyrkohistorik

Text från utställning i Sollerö kyrka 1775 blev Sollerön egen församling och fick då namnet Sophia Magdalena ...
Lars Dalin ”Fågelprästen och äppeltjuvarna”

Lars Dalin ”Fågelprästen och äppeltjuvarna”

När jag gick igenom 1800-talets kyrkorådsprotokoll för Sollerö församling var det en sak som förvånade mig. Av ...
Mässhaken

Mässhaken

Det är en stor dag för Sollerö kyrkliga arbetskrets att på pingstdagen den 19 maj 2013 få inviga den nya röda ...
Mina kyrkvärdar

Mina kyrkvärdar

När jag den 1 juli 1931 tillträdde kyrkoherdetjänsten på Sollerön, togs jag vänligt och välbehövligt omhand av ...
När kyrkoherden ej passade tiden

När kyrkoherden ej passade tiden

Protokoll från prostvisitation i Sollerö församling 1781 berättar om detta och annat. § 4 "Wid ...
Nya ting i Herrens hus

Nya ting i Herrens hus

Vad skönt det är att gå in i Sollerö kyrka och sätta sig ner i någon av de höga kyrkbänkarna och meditera d. v. s. ...
Nya ting i kyrkan

Nya ting i kyrkan

Sollerö kyrka har under året 1998 berikats med flera vackra och praktiska ting. Den 25-27 september visiterades ...
Om de gamles fromhet

Om de gamles fromhet

Del 1 "Det ringa blir stort på oändlighetshåll." Ur minnet av gångna släktled framträder vissa personligheter ...
Pilgrimstankar återuppväckta

Pilgrimstankar återuppväckta

Att vara pilgrim Att vandra som pilgrim är att bevara en tusenårig tradition. Vandringstraditionen är lika ...
Prästen från Sollerön (Olaus J. Moraeus)

Prästen från Sollerön (Olaus J. Moraeus)

År 1777 togs ett efterlängtat och viktigt steg i Solleröns historia. Då blev vi egen församling och fick egen ...
Prästfru på Sollerön i trettio år

Prästfru på Sollerön i trettio år

En decemberdag 1982. Ett tunt gnistrande snötäcke ligger över prästgårdstomten när vi kör in på gården. Flyttbilen ...
Q-lan, äntligen något kul!

Q-lan, äntligen något kul!

Han kom, inte med ett Höganäskrus om halsen, men väl med sin bullriga person och sin stora familj. Gösta Schmidt ...
Radiogudstjänst från Klikten

Radiogudstjänst från Klikten

Om radiogudstjänster i allmänhet och en på Sollerön i synnerhet. Det är ett ansvarsfullt uppdrag att sända en ...
Sankt Göran och prinsessan från Sollerön

Sankt Göran och prinsessan från Sollerön

I slutet av 1989 anordnades en utställning i Stockholms Storkyrka kring Berndt Notkes stora skulpturgrupp, Sankt ...
Skogsgraven

Skogsgraven

Håll Albert hade länge gjort antydningar om en gammal grav bort på skogen, som hans morfar hade talat om men som ...
Sollerö Församling

Sollerö Församling

Sollerö församling är en del av trossamfundet Svenska kyrkan som leder tillbaka till de äldsta kristna ...
Sollerö församling 200 år

Sollerö församling 200 år

8 maj 1775 - 8 maj 1975 Från Gesundaberget kan man vid klart väder se åtta kyrktorn, vilket är någonting ...
Sollerö Församling i Mora kyrkliga samfällighet

Sollerö Församling i Mora kyrkliga samfällighet

Kort historik När Sollerö församling bildades år 1775 hade den sedan senmedeltiden varit en kapellförsamling ...
Sollerökören hjälper familjer i Portugal

Sollerökören hjälper familjer i Portugal

TAVIRA, PORTUGAL För fyra år sedan fick Sollerökören och St. Columbia Family Singers från Helensburgh i ...
Sollerön – egen församling i 235 år

Sollerön – egen församling i 235 år

Sollerö kyrka. Foto: Torbjörn Nääs Om man vill strukturera Solleröns historia till några få hållpunkter skulle ...
Sommarkonfirmandernas läger i Bösjön 1998

Sommarkonfirmandernas läger i Bösjön 1998

Myggmässa i Bösjön 980625 Vi har varit på konfirmandläger i Bösjön. Kvällen innan vi åkte hem samlades vi ...
Vad händer i Sollerö församling

Vad händer i Sollerö församling

I Sool-Öen 2007 "Sollerö församling" beskrevs församlingens organisation och verksamhet. Under 2008 har beslut ...
Vägkyrkan

Vägkyrkan

Vår kyrka har på senare år fått ett tilläggsnamn. Det är ordet "vägkyrka" som antyder att de som har vägen förbi ...
Vägröjaren

Vägröjaren

Predikan vid TV-gudstjänsten i Sollerö kyrka tredje söndagen i Advent den 15, dec 1991. En förutsättning för ...
Våra kyrkorglar

Våra kyrkorglar

År 1754 gjorde etnologen Anders Tidström en omfattande resa i Dalarna. Bland intrycken från denna resa fanns en ...