Sollerökören hjälper familjer i Portugal

TAVIRA, PORTUGAL För fyra år sedan fick Sollerökören och St. Columbia Family Singers från Helensburgh i Skottland kontakt med varandra. En kontakt som utmynnat i möten både i Skottland och på Sollerön. Men senaste mötet ägde…

Nya ting i Herrens hus

Vad skönt det är att gå in i Sollerö kyrka och sätta sig ner i någon av de höga kyrkbänkarna och meditera d. v. s. låta tankarna få fly bort från arbetsuppgifter eller vardagsbestyr och bara bli stilla. Genom de höga söderfönsterna…

Fågelprästen Lars Dalin

Lars Dalin kunde nog inte i sin ynglingaålder drömma om att han skulle bli präst. Han var född i Säfsnäs på värmlandsgränsen, son till en smed på ett bruk därstädes, och han vart också smed. Det levdes ett ganska vilt liv bland…

”Gud jag är så glad att din kyrka finns!”

Så börjar Britt G. Hallqvist en bön. Det vore underbart om vi envar kunde instämma i den bönen och kanske med tillägget: "Gud jag är så glad att din kyrka finns också här i Sollerö socken!" Kyrkan vill nå ut till alla hem genom de…

Mina kyrkvärdar

När jag den 1 juli 1931 tillträdde kyrkoherdetjänsten på Sollerön, togs jag vänligt och välbehövligt omhand av mina två första kyrkvärdar, Bond Mats och Mårten Anders. De var båda originella, särpräglade personligheter och kompletterade…