Fondvävnaden i Gesunda bönhus

– Men över dem skimrar skyn
i Korsets tecken,
– den Lidande Kärlekens-.
Men var är Kristus?
Han är här, mitt ibland oss!
Nedstigen från korset
för att söka Dig och mig!
– Har Du mött honom?
Har han visat Dig
ärren efter svärdet och spikarna?

Då rämnade förlåten
från ovan och ända ned
i en trefaldig enhet,
o, FADER, SON och ANDE!
Och aningens ögon skymtade
Det Allra Heligaste!

Men över oss Himlen
med eviga Stjärnor- – –

Väverskan