Sollerökören hjälper familjer i Portugal

TAVIRA, PORTUGAL

För fyra år sedan fick Sollerökören och St. Columbia Family Singers från Helensburgh i Skottland kontakt med varandra. En kontakt som utmynnat i möten både i Skottland och på Sollerön.

Sollerökören under ledning av Britt-Inger Nilsson. Foto: Gunnar Bäcke 

Men senaste mötet ägde rum på ”neutral” mark i Portugal, där de bland annat genomförde en konsert till förmån för de familjer som drabbats hårt av sommarens bränder där nere. Konserten ägde rum i den lilla kyrkan Misericordia Church i Tavira som ligger i sydöstra Portugal. Den pittoreska staden har bara 12 500 invånare, men hela 21 kyrkor.

Osäkerheten bland körmedlemmarna var påtaglig, hur många skulle komma och lyssna? Skulle de få in några pengar till de familjer som fått se sina hus och bohag bli lågornas rov i sommarens svåra bränder?

-Får vi bara in 200 euro så gör det skillnad för familjerna, säger Tony Kent som är den skotska kören och församlingens kontaktman.

Det blev mer än så, mycket mer. Vid avslutningsmiddagen efter konserten kunde Tony berätta att behållningen till drabbade familjer översteg 1 000 euro.

För kyrkan fylldes till bredden. Extrastolar fick plockas fram, och många stod utanför och lyssnade. Ingen entreavgift förekom utan var och en fick lägga det man tyckte att det var värt.

Och publikens respons var stark. Applåderna efter varje nummer var kraftiga, och när konserten var slut applåderade man in extranummer.

-Det här var helt fantastiskt, sa ett norskt par när de lämnade den lilla kyrkan.

Framträdandet blev en succe, och kvällens clou var, enligt mig, när Agne Samuelsson, gitarr, Britt-Inger Nilsson, fiol och Claes Meyer på tvärflöjt, spelade Perra Moraeus vackra Koppången.

Hur kom det sig då att en kör från Sollerön och en kör från Skottland träffas i södra Portugal för att sjunga tillsammans? Vi får gå fyra år tillbaka i tiden då Sollerökören ville till Skottland för att sjunga. Körledaren Britt-Inger Nilsson frågade körmedlemmen Karin Kent om hon visste någon man kunde ta kontakt med i Skottland. –

Jag vet en, sade Karin, min bror Tony bor i Helensburgh, och jag ska åka dit i morgon, säger Britt-Inger. Kontakt togs och det hela har utmynnat i två Solleröbesök i Skottland och ett besök av skottarna på Sollerön. Men till att börja med hade skottarna ingen kör.

Vi hade bara 9-10 stycken som sjöng i vår församling. Så vi sa att vi gör en kör, berättar Tony Kent.

Uppdraget att bilda en kör gick till en äldre gentleman vid namn David Bruce. Kören fick namnet Columbia Family Singers.

Men sedan är frågan hur man hamnade i Portugal i år? Tanken från början var att de båda körerna skulle till området Transsylvanien i Rumänien eftersom den skotska församlingens präst hade sina rötter där. Men prästens fru avled i cancer för ett tag sedan och han orkade inte organisera en resa. Tony Kent fick då i uppdrag att fixa något annat.

-Jag fick i uppdrag att hitta ett ställe i Europa dit det var enkelt att flyga från både Skottland och Sverige. Och i Tavira har jag varit ett par gånger och kände en kontakt, Femanda, som kunde hjälpa oss med det praktiska där nere, säger Tony som själv har sina rötter i Vika utanför Mora.

– Jag är född på Mora BB, men hamnade först i England sedan i Skottland, säger Tony på hyfsad svenska. Nästa körresa kommer att gå till Transsylvanien, det lovade prästen vid avskedsmiddagen.

Gunnar Bäcke

Sollerökören utanför hotellet i väntan på dagens begivenheter. Bl.a. en rundtur i
Tavira och dess omgivningar. Foto: Gunnar Bäcke