Växter, jord, skog och naturvård

Agnmyren – våtmark i förändring

Agnmyren – våtmark i förändring

Agnmyren idag Hundra meter bred och tvåhundra meter lång. En vägg av ogenomtränglig vass på sommaren. Vita, ...
Ängsnycklar

Ängsnycklar

När de första syddragande storspovarnas vemodiga flöjtande hörs från skyn, är det dags att göra ett besök på ...
Axplock, gammalt om odling

Axplock, gammalt om odling

Linnes Dataresa 1734. Mora sochn. " - När folket fara bort att hösta, lemnas ett par utlefvade gummor och hos ...
Blåklockor

Blåklockor

Det finns ett antal olika blåklockor i markerna här i bygden, de flesta på ön och i byarna närmast Siljan på ...
Byrtjärnmyren

Byrtjärnmyren

Teckning: Margit Andersson Albert Stunis, eller Ryss Albert som han i dagligt tal kallas, påpekade att ...
Diken på Sollerön

Diken på Sollerön

Det öppna och omväxlande kulturlandskapet är en viktig faktor för Solleröns attrak­tivitet för både fastboende och ...
En Solleröbonde 1978

En Solleröbonde 1978

Jordbruket på Sollerön har under de senaste tjugo åren genomgått mycket stora förändringar. Genomförandet av laga ...
Esjor

Esjor

I den lokala bondekulturen kring Ovansiljan fanns det säkerligen en del tidiga variationer i metoderna att ta till ...
Flenberget – Trollberget

Flenberget – Trollberget

Flenberget med den vackra utsikten mot Siljan och trakten där runt om minns väl alla, som någon gång varit dit ...
Flussmjölsstrotter (lummer)

Flussmjölsstrotter (lummer)

Lummer heter de växterna på svenska, "flussmjölsstråttär" på soldmål. Lum­merväxterna hade sin storhetstid för ca ...
Gamla och nya växter

Gamla och nya växter

Mjölumbtuppor. Foto: Ullas Arne Andersson Många växter, som gick att finna för omkring etthundra år sedan, kan ...
Geologi på Sollerön

Geologi på Sollerön

Foto: Börje Lindén Stenar och jord på Sollerön berättar Från Mälarlandskapens lerområden sträcker sig ...
Geologi på Solleröns fastland

Geologi på Solleröns fastland

Flenberget på Soldskogen. Berget har branta stup mot öster och söder, medan nordvästsidan är jämnare och mindre ...
Gräs

Gräs

Ängskavle. Foto: Ullas Arne Andersson Vitgröe Vitgröe (Poa annua) växer i hela landet i gräsmattorna vid hus ...
Invallningen, fiasko eller – ?

Invallningen, fiasko eller – ?

En stor del av åkerjorden på Sollerön var under nederbördsfattiga somrar utsatt för svår torka. Detta förde med ...
Inventering av Kliktenområdet

Inventering av Kliktenområdet

Mossor Inledning Vikingagravfältet på Sollerön har inventerats med avseende på flora och fauna under ...
Jordbruk som fritidssyssla

Jordbruk som fritidssyssla

Bröderna Bror och Bengt Wass växte upp på en gård tillhörig Korsnäs AB i Södra Gesunda, där deras far, ...
Kvinnor och odlingstraditioner

Kvinnor och odlingstraditioner

Tänk, om vi kunde vrida tidsmaskinen tillbaka och se hur den första bofasta solleröbon såg ut! Han som tog med sig ...
Miljövård förr och nu

Miljövård förr och nu

Miljövård förr: Hemlighuset vid fanjunkarbostället. Miljövård förr Vår tid är en omvandlingens tid i många ...
Mjokprovern

Mjokprovern

År 1933 efter avslutad skolgång, sökte jag jobb. Två erbjudanden framkom; kolvedhuggning för 10 resp. 12 öre/res. ...
Morgonblommor

Morgonblommor

Det finns många blommor som är riktigt morgonpigga, de blommar redan vid 6-7 tiden på morgonen. Vi är nog många ...
Något om ormbunkar

Något om ormbunkar

Sollerö socken har c:a 14 arter av ormbunkar varav de flesta är allmänna och går under dialektbenämningen ...
Några nya växter 2000

Några nya växter 2000

Jag hittade våren 2000 några växter som gjorde mig en aning förvånad. Den första en vitsippa (Anemone nemorosa ) ...
Några synpunkter på Solleröns jordbruk

Några synpunkter på Solleröns jordbruk

Potatisen kupas på gammalt maner. Foto: Lars-Erik Klockar När man under växtodlingsperioden besöker Sollerön ...
Norrviken

Norrviken

Norrviken är en del av Siljan och har en yta av ca 200 ha. Norrviken är i stort sett likvärdig med Olsnäsviken, ...
Nya växter 2004

Nya växter 2004

Växter nya för trakten hittas nästan varje år i markerna. Så också den sommar som var. En bra lokal att leta efter ...
Nya växter i Sollerö flora

Nya växter i Sollerö flora

Flera nya växter har kommit till oss. Om de har funnits här länge och inte upptäckts tidigare är svårt att säga. ...
Nya växter i Solleröns flora

Nya växter i Solleröns flora

Flera nya växter har de senaste åren hittats, de flesta i området från kapelltomten i Bengtsarvet och norrut. ...
Nya växter på Sollerön

Nya växter på Sollerön

Kvist av flikbladig al från Svenbacken, Björka.( Alnus incana f. semipinnata)Foto: Hj. Larsson. Sedan ...
Odlingar vid Sollerö skola och förskola

Odlingar vid Sollerö skola och förskola

Odlingar i större skala organiseras numera av en odlingsgrupp bestående av engagerade föräldrar som har barn i ...
Sagan om ringarna

Sagan om ringarna

I byarna på Sollerön och i fäbodarna på fastlandet står fortfarande en stor mängd gamla timmerbyggnader kvar. ...
Skadeinsekter i äppelträd 2005

Skadeinsekter i äppelträd 2005

I somras drabbades en hel del äppelträd här på ön av en ohyra. En spinnmal, en liten fjäril, gjorde "bon" i ...
Skogen förnyas, fröplantagen

Skogen förnyas, fröplantagen

Om fröplantagen på Sollerön De stora kalhyggena breder ut sig. Moderna skogsmaskiner verkar skrämmande i ...
Skogens växter – till nytta och glädje

Skogens växter – till nytta och glädje

Om man flyger en klar dag över Sollerön, ser man hur olika sorters marker fördelar sig över socknen. På själva ön ...
Skogsdag

Skogsdag

Foto: Torbjörn Nääs En skogsdag på på gemensamhetsskogen Dagen började vid Mångbro med samling och en kort ...
Skogsfru

Skogsfru

Ny växt i Solleröns flora. (Epipógium aphýllum) Skogsfru är en sällsynt orkidé. Den har ett mycket säreget ...
Skogsvandring med kamera

Skogsvandring med kamera

En söndag i början av juni tar jag bilen och åker till 'Mångberg för att gå i skogen och koppla av ett tag. ...
Skyddsvärda och nya arter år 2001

Skyddsvärda och nya arter år 2001

Det finns ett antal skyddsvärda växter i socknen, några finns bland ormbunkarna. I familjen Låsbräkenväxter ...
Smörblommor

Smörblommor

Vanlig smörblomma (Ranunculus acris) Foto: Ullas Arne Andersson Det finns ett flertal olika arter av ...
Sollerö fruktodlarförening

Sollerö fruktodlarförening

Kommer ni ihåg hur mycket äpplen det blev förra året? Många undrar hur det kunde bli så. Pomologen Olle Ridelius ...
Sollerögubbar

Sollerögubbar

Människan har odlat jordgubbar sedan 1700-talet. Odlingen tog sin början i Frankrike och jordgubbar introducerades ...
Solleröns blivande urskog

Solleröns blivande urskog

Det är eftermiddag den 18 juni 2002. Ett gäng gubbar sitter på bänkarna söder om kyrkan, solen skiner som den ...
Sötäpplena

Sötäpplena

Krånggårdens äppelträd. Foto från 1917 K Lärka Det var sed i övre Dalarna förr i tiden, att den vuxna ungdomen ...
Spannmålsskörd och tröskning på Sollerön

Spannmålsskörd och tröskning på Sollerön

Skärning I äldre tider utvecklades spannmålsodlingen till en av de viktigaste grenarna i nä­ringsförsörjningen. ...
Stenröjning

Stenröjning

Hösten 1950 företogs en stenröjning på Sollerön under det pågående laga skiftet. Röjningen skedde i form av en ...
Svampar, ”Floras strövande pack”

Svampar, ”Floras strövande pack”

Om man frågar ett antal människor, vad de tänker på, när de hör ordet svamp, blir nog i de flesta fall svaret ...
Svedjebruk – rågfall

Svedjebruk – rågfall

Det har sagts om Sollerö-borna, att de varit hjälpsamma och villiga till samarbete men också därtill av ...
Svedjebruk i forna tider

Svedjebruk i forna tider

Svedjebruket i skog och fäbodar på Solleröns fastland var vanligast på 1700- 1800-talen. Det förekom ända till ...
Utblickar från Klikten

Utblickar från Klikten

Getter vid Lärkastugan. Foto: Annbritt Englund Natur och kultur på Sollerön Agnmyren och Norrviken på ...
Våra roteslogar

Våra roteslogar

Från Lavas Järks anteckningarMel: Flickorna i Småland På våra roteslogar där som kärr och mossa grordär är det ...
Vatten

Vatten

Numera är det helt självklart att vatten rinner ur kranarna ovanför diskbänk, tvättställ, dusch, i tvättmaskin och ...
Växter

Växter

Foto: Torbjörn Nääs Här följer några växter att lära känna under sommaren som kommer. Vissa är ovanliga, några ...
Växter

Växter

Knölklocka. Foto: Ullas Arne Andersson Här presenteras några växter att leta efter i sommar. Några av dem har ...
Växter

Växter

Vitklöver Att det finns klöverväxter i våra trakter känner de flesta till, men att det växer minst sex olika ...
Växter

Växter

Storsileshår, Drosera Anglica. Foto: Adobe Stock Till årets artikel i Sool-Öen har jag, eftersom jag har varit ...
Växter 2020

Växter 2020

Grönpyrola. Foto: Wikimedia Det här är mitt bidrag om växter till Sool-Öen 2020. Jag tar med de olika arterna ...
Växter i Klikten och gravfältsområdet

Växter i Klikten och gravfältsområdet

Vid den kompletterande inventering av växter som gjorts i området har hittats 258 arter. Av fräken och ormbunkar ...
Växter vid stranden

Växter vid stranden

Hönsbär (Cornus suecia) från Bråmåbo-stranden, Sollerön. Foto: Edit Färje Sollerön jämte dess många holmar har ...
Vi söker ormbunkar i Trollkyrkan

Vi söker ormbunkar i Trollkyrkan

I Sool-Öen 1975 har Carl Gustav Färje berättat om de c:a fjorton arter ormbunkar, som lär ska finnas i Solleröns ...