Solön Golfklubb slår ett slag för biologisk mångfald

Foto: Torbjörn Nääs

Golfbanan på Sollerön är inte bara ett paradis för golfspelare. Nu är den också ett paradis för blommor och bin.

Det var inför sommaren 2023 som Solön Golfklubb beviljades ett bidrag för att utveckla den biologiska mångfalden på golfbanan. De öronmärkta pengarna är ett så kallat LONA-bidrag (Lokal Naturvårdssatsning) som ger klubben möjlighet att handla och plantera buskar, frön och fruktträd. LONA-bidraget syftar till att skapa bättre förutsättningar för pollinatörer som bin och fjärilar. Lingon- och blåbärsris har därför fått sällskap av blågull, salvia, geranium och andra växter som får golfbanan att blomstra. Bina är glada, för nu finns det också flera bihotell på golfbanan.

Projektet löper över tre år. Den första sommaren överraskades golfspelarna med blommande rabatter vid entrén samt vid start och mål efter 9 hål. I planen finns också att anlägga en blomsteräng och plantera ett antal fruktträd. Projektet överensstämmer med golfklubbens värderingar där både folkhälsa och biologisk mångfald ingår.

Sollerön är känd för sin goda jordmån och gynnsamma växtzon. Med intitiativet från golfklubben kommer den biologiska mångfalden att öka ytterligare. Kan nästa steg i utvecklingen vara att det sätts upp bikupor och slungas honung på golfklubben?

Mer information finns på solongolfklubb.se

Lasse Nordström